Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1954/UBND-GDDT07/6/2024Về việc phối hợp tổ chức các Kỳ thi năm 2024 trên địa bàn huyện
237/PA-UBND04/6/2024Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
1873/UBND-VP31/5/2024thông báo Quyết định thu hồi số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm
333/QĐ-QLD27/5/2024Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
323/QĐ-QLD23/5/2024Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
số: 2083/QĐ-UBND23/5/2024Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thanh Hóa
1462/UBND-VHTT06/5/2024V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyệ
1172/UBND-VHTT09/4/2024V/v tăng cường trách nhiệm thi hành pháp luật về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
1169/UBND-VHTT09/4/2024V/v thực hiện Công điện số 06/CĐTTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch.
1105/UBND-VHTT04/4/2024V/v tổ chức nhiệm vụ Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương
4179/UBND-CNTT28/3/2024V/v tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
919/UBND-VHTT22/3/2024Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lợi dụng du lịch, thăm thân, xuất khẩu lao động xuất cảnh ra nước ngoài trốn ở lại lao động bất hợp pháp.
100/KH-UBND06/3/2024Triển khai thực hiện Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn huyện Thường Xuân
34/TB-UBND04/3/2024Xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện Thường Xuân, năm 2024
917/BYT-BH01/3/2024Triển khai thi hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP
561/UBND-VHTT26/2/2024v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cảnh giác phòng ngừa rủi ro lừa đảo trên các trang mạng và nền tảng mạng xã hội
02/CT-TTg26/01/2024Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên
440/QĐ-UBND25/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
440/QĐ-UBND25/01/2024Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
191/QĐ-BVHTTDL23/01/2024Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
191/QĐ-BVHTTDL23/01/2024Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
203/UBND-VHTT19/01/2024V/v phổ biến, tuyên truyền Luật Viễn thông số 24/2023/QH15
09/TB-BCĐ17/01/2024Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Thường Xuân năm 2023
04/KH-UBND10/01/2024Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024
04/KH-UBND10/01/2024Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024
5059/QĐ-UBND28/12/2023Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
15/2021/QĐ-UBND18/8/2021Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa