Xã Xuân Lẹ thực hiện các tiêu chí xã phường an toàn thực phẩm

Ngày 21/12/2022 08:44:15

Thẩm tra xã đạt chuẩn ATTP năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tinht Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025
Căn cứ Hướng dẫn số 333/HDLN-SNNPTNT-STC-VPĐP ngày 11/12/2018 về việc đánh giá, thực hiện tiêu chí xã phường thị trấn ATTP trên địa bàn Tỉnh.
Xã Xuân Lẹ đã thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện các tiêu chí ATTP trên địa bàn xã. Ngày 16/12/2022 xã Xuân Lẹ đã được cấp Tỉnh lên thẩm định hồ sơ ATTP
hồ sơ.jpg
z3974345457675_f710fee1b353715554451a6bda802c9e.jpgz3974345459574_93268aedf044719d8b3ab05272febbd5.jpg

Đoàn thẩm định cấp Tỉnh, cấp Huyện đi thực tế và thẩm đinh hồ sơ ATTP của 02 xã Xuân Lẹ và Xuân Chinh tại UBND xã Xuân Chinh

z3974345458752_847724abbcd0035727ba408ab7f9b454.jpg

Đồng chí: Lương Công Thắm - Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ cùng BCĐ ATTP xã làm việc tại xã Xuân Chinh.
Với những cố gắng của Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian qua, Xã Xuân Lẹ phấn đấu về đích xã ATTP năm 2022.

Xã Xuân Lẹ thực hiện các tiêu chí xã phường an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 21/12/2022 08:44:15 (GMT+7)

Thẩm tra xã đạt chuẩn ATTP năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tinht Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025
Căn cứ Hướng dẫn số 333/HDLN-SNNPTNT-STC-VPĐP ngày 11/12/2018 về việc đánh giá, thực hiện tiêu chí xã phường thị trấn ATTP trên địa bàn Tỉnh.
Xã Xuân Lẹ đã thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện các tiêu chí ATTP trên địa bàn xã. Ngày 16/12/2022 xã Xuân Lẹ đã được cấp Tỉnh lên thẩm định hồ sơ ATTP
hồ sơ.jpg
z3974345457675_f710fee1b353715554451a6bda802c9e.jpgz3974345459574_93268aedf044719d8b3ab05272febbd5.jpg

Đoàn thẩm định cấp Tỉnh, cấp Huyện đi thực tế và thẩm đinh hồ sơ ATTP của 02 xã Xuân Lẹ và Xuân Chinh tại UBND xã Xuân Chinh

z3974345458752_847724abbcd0035727ba408ab7f9b454.jpg

Đồng chí: Lương Công Thắm - Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ cùng BCĐ ATTP xã làm việc tại xã Xuân Chinh.
Với những cố gắng của Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân địa phương trong thời gian qua, Xã Xuân Lẹ phấn đấu về đích xã ATTP năm 2022.