Từ chuyện phát triển giáo dục, ngẫm lời Bác dạy

Từ chuyện phát triển giáo dục, ngẫm lời Bác dạy

Tư tưởng phát triển con người toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn vào việc đào tạo những người con ưu tú, làm thay đổi căn bản vị thế của nước ta trên trường quốc tế

Từ chuyện phát triển giáo dục, ngẫm lời Bác dạy

Tư tưởng phát triển con người toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần to lớn vào việc đào tạo những người con ưu tú, làm thay đổi căn bản vị thế của nước ta trên trường quốc tế

Đăng lúc 11 năm trước · 703 lượt xem

Quan điểm toàn cầu hóa của một ĐH Hàn Quốc

Ông Byungtae Lee – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh Kaist, Seoul - biết nhiều về những cái được và mất của toàn cầu hóa.

Đăng lúc 11 năm trước · 1123 lượt xem
12