TRAO TẶNG NHÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Ngày 21/12/2022 09:12:22

Năm 2022 xã Xuân Lẹ được hỗ trợ xây dựng 04 nhà đại đoàn kết cho Người có công với cách mạng

Tiếp nối truyền thống " Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trong những năm qua Chính quyền các cấp luôn quan tâm đến Người có công với cách mạng. Năm 2022 Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Huyện đã phối hợp với Tập đoàn MASTERISE và chính quyền địa phương xã Xuân Lẹ hỗ trợ 04 nhà Đại đoàn kết cho Người có công với cách mạng.
Ngay từ những ngày đầu khởi công, MTTQ huyện Thường Xuân đã quan tâm chỉ đạo xã Xuân Lẹ giúp đỡ gia đình, giám sát thi công công trình xây dựng nhà ở. Đến nay nhà ở đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo 3 cứng: nền cứng, tường cứng, mái cứng.
Ngày 20/12/2022 Đại diện MTTQ huyện Thường Xuân, Đại diện Lãnh đạo xã Xuân Lẹ đã đến trao tặng và bàn giao cho mỗi hộ số tiền 50.000.000đ ( Năm mươi triệu đồng) hỗ trợ làm nhà.
z3975999114355_2d5867fd353429ebfaf8965afd63486a.jpg
Thương Binh Vi Văn Sàn và vợ chụp ảnh kỉ niệm cùng Lãnh đạo MTTQ huyện và Lãnh đạo xã
z3975999123512_b1ab140b78812fd39be805687924e550.jpg

Thương binh Lữ Văn Máy vui mừng khi nhận hỗ trợ
z3975999130287_4bf0a6e51cc024e3470a6eaae4682a1e.jpg

Thương binh Cầm Bá Biểu xúc động trong lễ bàn giao nhà
z3975999130729_73f84271a94fd789342d20bebb31b09f.jpg

Bệnh binh Vi Văn Yếc vui mừng phấn khởi chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác.

Các hộ gia đình Người có công xã Xuân Lẹ bày tỏ sự biết ơn và tình cảm của MTTQ các cấp, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình trong việc xây dựng nhà ở. Tết đến xuân về, các hộ đã có ngôi nhà kiên cố, đảm bảo 3 cứng, sạch đẹp để vui xuân đón Tết. Chính quyền địa phương cũng như 4 hộ gia đình Người có công trên địa bàn rất vui mừng, phấn khởi và hứa phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác " Đền ơn đáp nghĩa" nhằm lan tỏa truyền thống cách mạng tốt đẹp tới nhân dân trong xã.

TRAO TẶNG NHÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

Đăng lúc: 21/12/2022 09:12:22 (GMT+7)

Năm 2022 xã Xuân Lẹ được hỗ trợ xây dựng 04 nhà đại đoàn kết cho Người có công với cách mạng

Tiếp nối truyền thống " Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trong những năm qua Chính quyền các cấp luôn quan tâm đến Người có công với cách mạng. Năm 2022 Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Huyện đã phối hợp với Tập đoàn MASTERISE và chính quyền địa phương xã Xuân Lẹ hỗ trợ 04 nhà Đại đoàn kết cho Người có công với cách mạng.
Ngay từ những ngày đầu khởi công, MTTQ huyện Thường Xuân đã quan tâm chỉ đạo xã Xuân Lẹ giúp đỡ gia đình, giám sát thi công công trình xây dựng nhà ở. Đến nay nhà ở đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo 3 cứng: nền cứng, tường cứng, mái cứng.
Ngày 20/12/2022 Đại diện MTTQ huyện Thường Xuân, Đại diện Lãnh đạo xã Xuân Lẹ đã đến trao tặng và bàn giao cho mỗi hộ số tiền 50.000.000đ ( Năm mươi triệu đồng) hỗ trợ làm nhà.
z3975999114355_2d5867fd353429ebfaf8965afd63486a.jpg
Thương Binh Vi Văn Sàn và vợ chụp ảnh kỉ niệm cùng Lãnh đạo MTTQ huyện và Lãnh đạo xã
z3975999123512_b1ab140b78812fd39be805687924e550.jpg

Thương binh Lữ Văn Máy vui mừng khi nhận hỗ trợ
z3975999130287_4bf0a6e51cc024e3470a6eaae4682a1e.jpg

Thương binh Cầm Bá Biểu xúc động trong lễ bàn giao nhà
z3975999130729_73f84271a94fd789342d20bebb31b09f.jpg

Bệnh binh Vi Văn Yếc vui mừng phấn khởi chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn công tác.

Các hộ gia đình Người có công xã Xuân Lẹ bày tỏ sự biết ơn và tình cảm của MTTQ các cấp, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình trong việc xây dựng nhà ở. Tết đến xuân về, các hộ đã có ngôi nhà kiên cố, đảm bảo 3 cứng, sạch đẹp để vui xuân đón Tết. Chính quyền địa phương cũng như 4 hộ gia đình Người có công trên địa bàn rất vui mừng, phấn khởi và hứa phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác " Đền ơn đáp nghĩa" nhằm lan tỏa truyền thống cách mạng tốt đẹp tới nhân dân trong xã.