Xã Xuân Lẹ tổ chức Hội nghị chuyên đề bán kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020

Ngày 31/03/2014 08:23:31

Ngày 04/03/2014, UBND xã Xuân Lẹ đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020, chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020". Tham dự hội nghịn có đồng chí Cầm Bá Nguyên – Trưởng phòng giáo dục, cùng 03 đồng chí chuyên viên phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Xuân, đồng chí Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng Ủy- chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Hương - PCT. UBND xã; Đồng chí Hoàng Trọng Lưu – PCT UBND xã; đồng chí Lò Văn Bình - Phó bí thư Thường trực đảng ủy xã và các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, Một số cán bộ chuyên môn liên quan; Ban giám hiệu các trường và các thầy cô giáo là tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn trong các nhà trường...

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh: "Trong những năm gần đây công tác giáo dục - đào tạo của xã nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc. Đồng chí khẳng địnhsự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đúng mức và coi đó “là quốc sách hàng đầu”, với quan điểm "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư có lợi nhất...". Cùng với sự phát triển chung của cả huyện, Xuân Lẹ là một trong những xã đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục, vì vậy trong những năm gần đây đã đạt một số thành tích nổi bật, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác giáo dục của xã nhà vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và truyền thống hiếu học của quê hương, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, đại diện BGH trường PTDTBT THCS đã thông qua kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giao đoạn 2013-2020 và những mục tiêu chiến lược cần phải ưu tiên trong giai đoạn 2013-2020.Trước đó UBND xã cũng đã mở một hội nghị khác về tổng kết công tác giáo dục khuyến học khuyến tài trên địa bàn, Trong hội nghị này UBND xã đã thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác giáo dục hiện nay trên địa bàn xã, báo cáo đã nêu ra những mặt thuận lợi, những thành tích đã đạt được trong những năm qua cũng như những khó khăn, tồn tại, hạn chế và yếu kém trong công tác giáo dục hiện nay.Cũng tại hội nghị, các nhà trường, hội khuyến học, trung tâm giáo dục cộng đồng cũng đã có báo cáo tham luận trình bày ý kiến, quan điểm của mình. Mỗi đơn vị đều phản đúng thực trạng công tác giáo dục tại các trường và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và cho những năm tiếp theo. Do đó đã tạo căn cứ để các đại biểu thảo luận kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường.

Tham gia hội nghị chuyên đề bàn về kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn xã, các đại biểu đã thảo luận tích cực và chỉ ra những hạn chế, yếu kém cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo,đồng chí Nguyến Thị Hương –PCT.UBND xã đánh giá cao tinh thần tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến của các Đại biểu, đặc biệt là các báo cáo tham luận của các nhà trường và tiếp thu toàn bộ ý kiến đề xuất, kiến nghị của các nhà trường. Tại hội thảo đồng chí phó chủ tịch cũng yêu cầu các nhà trường cần nổ lực cố gắng hơn nữa, quan tâm đến chất lượng đào tạo, không nên chạy theo thành tích. Công tác xã hội hóa giáo cần phải đẩy mạnh hơn nữa, công tác tuyên truyền đến người dân cần phải thường xuyên và liên tục để người dân hiểu, sự nghiệp giáo dục là vấn đề rất quan trọng. Đồng chí đánh giá, Hội nghị này là một việc làm cần thiết và rất quan trọng vì vậy Cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong xã phải quan tâm nhiều hơn nữa, các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, bản cần phải làm tốt công tác tuyên truyền thì sự nghiệp giáo dục của xã nhà mới có nhiều chuyển biến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cầm Bá Nguyên – Trưởng phòng giáo dục đã biểu dương những nổ lực của địa phương và những thành tích trong giáo dục của các trường. Đồng chí cũng đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và yêu cầu nhà trường cần rà soát, bổ sung vào các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị phải kiện toàn lại BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia của xã, phân công nhiệm vụ chụ thể cho từng thành viên, theo dõi tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất của các trường, tạo điều kiện về quỹ đất để các trường đạt chuẩn về diện tích, khuôn viên trường lớp.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tân - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đề nghị các nhà trường căn cứ vào các giải phápđã thống nhất tại hội nghị hoàn thiện thành kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020, cần xây dựng thành lộ trình cụ thể theo thứ tự ưu tiên, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, cần có sự đổi mới trong cách quản lý của Ban giám hiệu thì chất lượng giáo dục mới có thể nâng lên được. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trước hết là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tập trung vào các đối tượng học sinh yếu kém, chú trọng, phát hiện các học sinh khá giỏi để bồi dưỡng. Chú trọng đến giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh, gắn lý thuyết với thực tiễn xã hội…Qua hội nghị đồng chí cũng đề nghị Trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí trưởng thôn, bí thư cùng vào cuộc, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, coi sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.

Hội nghị đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo xã nhà và góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới và mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết 09/NQ/ TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Đây cũng là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới sâu sắc và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể nhà trường và sự quan tâm, vào cuộc của cấp Ủy Đảng, chính quyền, hệ thống giáo dục xã Xuân Lẹ chắc chắn sẽ khởi sắc hơn nữa, các trường nhất định xây dựng thành công các tiêu chí trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
Một số hình ảnh trong hội nghị:
IMG_1090.JPG

IMG_1092.JPG
Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS phát biểu tham luận trước hội nghị

Xã Xuân Lẹ tổ chức Hội nghị chuyên đề bán kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020

Đăng lúc: 31/03/2014 08:23:31 (GMT+7)

Ngày 04/03/2014, UBND xã Xuân Lẹ đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020, chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020". Tham dự hội nghịn có đồng chí Cầm Bá Nguyên – Trưởng phòng giáo dục, cùng 03 đồng chí chuyên viên phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Xuân, đồng chí Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng Ủy- chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Hương - PCT. UBND xã; Đồng chí Hoàng Trọng Lưu – PCT UBND xã; đồng chí Lò Văn Bình - Phó bí thư Thường trực đảng ủy xã và các đồng chí trong thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, Một số cán bộ chuyên môn liên quan; Ban giám hiệu các trường và các thầy cô giáo là tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn trong các nhà trường...

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh: "Trong những năm gần đây công tác giáo dục - đào tạo của xã nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực và khởi sắc. Đồng chí khẳng địnhsự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đúng mức và coi đó “là quốc sách hàng đầu”, với quan điểm "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư có lợi nhất...". Cùng với sự phát triển chung của cả huyện, Xuân Lẹ là một trong những xã đã có nhiều cố gắng trong công tác giáo dục, vì vậy trong những năm gần đây đã đạt một số thành tích nổi bật, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác giáo dục của xã nhà vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và truyền thống hiếu học của quê hương, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, đại diện BGH trường PTDTBT THCS đã thông qua kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giao đoạn 2013-2020 và những mục tiêu chiến lược cần phải ưu tiên trong giai đoạn 2013-2020.Trước đó UBND xã cũng đã mở một hội nghị khác về tổng kết công tác giáo dục khuyến học khuyến tài trên địa bàn, Trong hội nghị này UBND xã đã thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác giáo dục hiện nay trên địa bàn xã, báo cáo đã nêu ra những mặt thuận lợi, những thành tích đã đạt được trong những năm qua cũng như những khó khăn, tồn tại, hạn chế và yếu kém trong công tác giáo dục hiện nay.Cũng tại hội nghị, các nhà trường, hội khuyến học, trung tâm giáo dục cộng đồng cũng đã có báo cáo tham luận trình bày ý kiến, quan điểm của mình. Mỗi đơn vị đều phản đúng thực trạng công tác giáo dục tại các trường và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và cho những năm tiếp theo. Do đó đã tạo căn cứ để các đại biểu thảo luận kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường.

Tham gia hội nghị chuyên đề bàn về kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn xã, các đại biểu đã thảo luận tích cực và chỉ ra những hạn chế, yếu kém cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo,đồng chí Nguyến Thị Hương –PCT.UBND xã đánh giá cao tinh thần tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến của các Đại biểu, đặc biệt là các báo cáo tham luận của các nhà trường và tiếp thu toàn bộ ý kiến đề xuất, kiến nghị của các nhà trường. Tại hội thảo đồng chí phó chủ tịch cũng yêu cầu các nhà trường cần nổ lực cố gắng hơn nữa, quan tâm đến chất lượng đào tạo, không nên chạy theo thành tích. Công tác xã hội hóa giáo cần phải đẩy mạnh hơn nữa, công tác tuyên truyền đến người dân cần phải thường xuyên và liên tục để người dân hiểu, sự nghiệp giáo dục là vấn đề rất quan trọng. Đồng chí đánh giá, Hội nghị này là một việc làm cần thiết và rất quan trọng vì vậy Cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong xã phải quan tâm nhiều hơn nữa, các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, bản cần phải làm tốt công tác tuyên truyền thì sự nghiệp giáo dục của xã nhà mới có nhiều chuyển biến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cầm Bá Nguyên – Trưởng phòng giáo dục đã biểu dương những nổ lực của địa phương và những thành tích trong giáo dục của các trường. Đồng chí cũng đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và yêu cầu nhà trường cần rà soát, bổ sung vào các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị phải kiện toàn lại BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia của xã, phân công nhiệm vụ chụ thể cho từng thành viên, theo dõi tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất của các trường, tạo điều kiện về quỹ đất để các trường đạt chuẩn về diện tích, khuôn viên trường lớp.
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tân - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đề nghị các nhà trường căn cứ vào các giải phápđã thống nhất tại hội nghị hoàn thiện thành kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020, cần xây dựng thành lộ trình cụ thể theo thứ tự ưu tiên, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, cần có sự đổi mới trong cách quản lý của Ban giám hiệu thì chất lượng giáo dục mới có thể nâng lên được. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trước hết là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tập trung vào các đối tượng học sinh yếu kém, chú trọng, phát hiện các học sinh khá giỏi để bồi dưỡng. Chú trọng đến giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh, gắn lý thuyết với thực tiễn xã hội…Qua hội nghị đồng chí cũng đề nghị Trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí trưởng thôn, bí thư cùng vào cuộc, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, coi sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.

Hội nghị đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo xã nhà và góp phần thiết thực vào phong trào xây dựng nông thôn mới và mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết 09/NQ/ TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Đây cũng là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đổi mới sâu sắc và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể nhà trường và sự quan tâm, vào cuộc của cấp Ủy Đảng, chính quyền, hệ thống giáo dục xã Xuân Lẹ chắc chắn sẽ khởi sắc hơn nữa, các trường nhất định xây dựng thành công các tiêu chí trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.
Một số hình ảnh trong hội nghị:
IMG_1090.JPG

IMG_1092.JPG
Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS phát biểu tham luận trước hội nghị