Hội triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Ngày 29/05/2014 10:55:30

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh. Sáng ngày 21/5/2014 tại hội trường UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã.

Tham dự hội nghị có:

- Đ/c: Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã

- Đ/c: Nguyễn Thị Hương – PCT UBND xã;

- Đ/c: Cầm Thanh Huấn – CT MTTQ xã;

- Các đồng chí đại diện các tổ chức hội, các ban ngành đoàn thể cũng có mặt.

- Ngoài ra còn có đông đủ cán bộ trạm y tế, BGH 3 trường Mầm non, tiểu học, PTDTBT THCS. Cùng các đồng chí bí thư, trưởng thôn, công tác viên y tế các thôn.

Sau phần phát biểu ý kiến khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Hương – PCT UBND xã. Hội nghị đã triển khai Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã; Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch sởi năm 2014; kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2014 và các phương án phòng, chống dịch bệnh như: bệnh chân – tay – miệng, bệnh sởi, bệnh tiêu chảy cấp, bệnh dại trên người.....Sau đó thông qua danh sách phân công cán bộ xã chỉ đạo điểm.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến thaỏ luận, chia sẻ của các đồng chí cán bộ trạm y tế, đại diện BGH 3 trường về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí y tế thôn bản, ban quản lý thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Minh Tân Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành y tế đã đạt được đồng thời chỉ rỏ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Khẳng định sự quyết tâm của cấp Ủy, chính quyền trong quan điểm chỉ đạo, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã đồng thời chỉ đạo trạm y tế tăng cường sự phối hợp với BQL các thôn, phát huy vai trò của y tế thôn bản, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và được bế mạc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Sau hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Ban quản lý các thôn sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tại thôn để triển khai đến bà con xã viên trong toàn xã.
Một số hình ảnh của Hội nghị

IMG_1382.JPGIMG_1383.JPG

Hội triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Đăng lúc: 29/05/2014 10:55:30 (GMT+7)

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh. Sáng ngày 21/5/2014 tại hội trường UBND xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã.

Tham dự hội nghị có:

- Đ/c: Hoàng Minh Tân – Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã

- Đ/c: Nguyễn Thị Hương – PCT UBND xã;

- Đ/c: Cầm Thanh Huấn – CT MTTQ xã;

- Các đồng chí đại diện các tổ chức hội, các ban ngành đoàn thể cũng có mặt.

- Ngoài ra còn có đông đủ cán bộ trạm y tế, BGH 3 trường Mầm non, tiểu học, PTDTBT THCS. Cùng các đồng chí bí thư, trưởng thôn, công tác viên y tế các thôn.

Sau phần phát biểu ý kiến khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Hương – PCT UBND xã. Hội nghị đã triển khai Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh năm 2014 trên địa bàn xã; Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch sởi năm 2014; kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2014 và các phương án phòng, chống dịch bệnh như: bệnh chân – tay – miệng, bệnh sởi, bệnh tiêu chảy cấp, bệnh dại trên người.....Sau đó thông qua danh sách phân công cán bộ xã chỉ đạo điểm.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến thaỏ luận, chia sẻ của các đồng chí cán bộ trạm y tế, đại diện BGH 3 trường về công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí y tế thôn bản, ban quản lý thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Minh Tân Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND xã. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành y tế đã đạt được đồng thời chỉ rỏ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Khẳng định sự quyết tâm của cấp Ủy, chính quyền trong quan điểm chỉ đạo, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã đồng thời chỉ đạo trạm y tế tăng cường sự phối hợp với BQL các thôn, phát huy vai trò của y tế thôn bản, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và được bế mạc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Sau hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Ban quản lý các thôn sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tại thôn để triển khai đến bà con xã viên trong toàn xã.
Một số hình ảnh của Hội nghị

IMG_1382.JPGIMG_1383.JPG