Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2014 trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Ngày 13/03/2014 10:07:51

Chiều ngày 12 tháng 03 năm 2014 tại Hội trường UBND xã Xuân Lẹ đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 trên địa bàn xã, tham dự hội nghị có Thường trực ĐU, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể trong xã, đầy đủ thành viên trong Ban chỉ đạo, đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí trưởng thôn, cán bộ khuyến nông khuyến lâm viên thôn bản.

Thực hiện kế hoạch số 161/KH-UBND của UBND huyện Thường Xuân ngày 26/02/2013 về việc khống chế và loại trừ bệnh dại trên toàn huyện năm 2014 và kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2014 trên địa bàn toàn huyện. Căn cứ vào diền biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã trong thời gian qua, để chủ động ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, UBND xã Xuân lẹ đã ra kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 trên địa bàn xã.
Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiêm phong đối với việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và yêu cầu phải đạt chỉ tiêu tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn xã.
Hội nghị cũng đã thảo luận cách thức tiêm phòng cũng như biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong việc chấp hành các quy định bắt buộc theo pháp lệnh thúc y.
Cuối hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Lưu đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách từng thôn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, đảm bảo đợt tiêm phòng đạt kết quả cao nhất.


Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2014 trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Đăng lúc: 13/03/2014 10:07:51 (GMT+7)

Chiều ngày 12 tháng 03 năm 2014 tại Hội trường UBND xã Xuân Lẹ đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 trên địa bàn xã, tham dự hội nghị có Thường trực ĐU, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể trong xã, đầy đủ thành viên trong Ban chỉ đạo, đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí trưởng thôn, cán bộ khuyến nông khuyến lâm viên thôn bản.

Thực hiện kế hoạch số 161/KH-UBND của UBND huyện Thường Xuân ngày 26/02/2013 về việc khống chế và loại trừ bệnh dại trên toàn huyện năm 2014 và kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2014 trên địa bàn toàn huyện. Căn cứ vào diền biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã trong thời gian qua, để chủ động ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, UBND xã Xuân lẹ đã ra kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 trên địa bàn xã.
Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiêm phong đối với việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và yêu cầu phải đạt chỉ tiêu tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm hiện có trên địa bàn xã.
Hội nghị cũng đã thảo luận cách thức tiêm phòng cũng như biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong việc chấp hành các quy định bắt buộc theo pháp lệnh thúc y.
Cuối hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Lưu đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách từng thôn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, đảm bảo đợt tiêm phòng đạt kết quả cao nhất.