Đại hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 19/04/2017 00:00:00

Trong 2 ngày 5-6 tháng 4 năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự đại hội và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Lê Văn Thanh – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Về phía địa phương có đồng chí Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Trọng Lưu – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã cùng 60 đại biểu chính thức là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 223 hội viên CCB toàn xã cùng có mặt tham dự đại hội.

Đại hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 2 ngày 5-6 tháng 4 năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự đại hội và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Lê Văn Thanh Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Về phía địa phương có đồng chí Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Trọng Lưu Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã cùng 60 đại biểu chính thức là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 223 hội viên CCB toàn xã cùng có mặt tham dự đại hội.

Hội CCB xã có 223 hội viên tổ chức thành 9 chi hội ở 9 thôn. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB xã Xuân Lẹ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong 5 năm qua, toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” nghị quyết 09/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay; gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương cũng như điều lệ và quy định của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngoài ra, Hội cũng tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, đến nay 8/9 chi hội có quỹ phát triển kinh tế và đã tổ chức cho hội viên vay luân phiên với mức lãi xuất thấp, nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm đáng kể. Hội làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của ngân hàng chính sách với tổng dư nợ là 1.876.000.000đ. Đa số hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.

Ngoài ra hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: vận động đóng quỹ hàng năm như: Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ đền ơn đáp nghĩa , quỹ khuyến học, phòng chống lụt bão, quốc phòng – an ninh, chăm sóc người cao tuổi…

Hội phối hợp với nhân dân trên toàn xã tham gia làm đường giao thông nông thôn được 110 km với tổng khối lượng đào đắp 32.000 m2 và tu sữa, nạo vét kênh mương nội đồng.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, hội CCB xã Xuân Lẹ là một trong các đơn vị liên tiếp được công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thông qua đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Hội CCB xã Xuân Lẹ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2022 là thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về chi hội, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phong trào hội, phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phấn đấu 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp;, 45% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 55% chi hội trong sạch, vững mạnh , trên 90% hội viên đạt chuẩn “hội viên gương mẫu” và 60% gia đình CCB đạt “ Gia đình văn hóa”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã Xuân Lẹ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã củng cố các chi hội CCB, phát huy tinh thần đoàn kết để các phong trào tiếp tục phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

lãnh huỵen.jpg
Đồng chí Lê Văn Thanh phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Vi Văn Tuyến –BT Đảng ủy xã chỉ đạo:

Hội Cựu Chiến binh xã tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viênnắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW hướng về hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng cốt cán, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề búc xúc, nổi cộm, tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân góp phần tích cực xây dựng xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

BCh và đoàn Đại biểu.jpg

Các đồng chí BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017- 2022 và Đoàn đại biểu Hội CCB xã dự Đại hội cấp trên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CCB xã Xuân Lẹ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ; đồng thời bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Vi Ngọc Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Lữ Văn Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội và bầu đoàn đại biểu gồm 06 đồng chí chính thức và 01 dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu CCB huyện lần thứ VI.

CHụp cung lacnh sdao.jpg

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng với BCH Hội CCB xã
khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022
Tin, bài: Nguyễn Hương

Đại hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đăng lúc: 19/04/2017 00:00:00 (GMT+7)

Trong 2 ngày 5-6 tháng 4 năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự đại hội và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Lê Văn Thanh – Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Về phía địa phương có đồng chí Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Trọng Lưu – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã cùng 60 đại biểu chính thức là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 223 hội viên CCB toàn xã cùng có mặt tham dự đại hội.

Đại hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ lần thứ VI,
nhiệm kỳ 2017-2022

Trong 2 ngày 5-6 tháng 4 năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lẹ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự đại hội và tặng hoa chúc mừng có đồng chí Lê Văn Thanh Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Về phía địa phương có đồng chí Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Hoàng Trọng Lưu Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo MTTQ các ban, ngành, đoàn thể xã cùng 60 đại biểu chính thức là hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho 223 hội viên CCB toàn xã cùng có mặt tham dự đại hội.

Hội CCB xã có 223 hội viên tổ chức thành 9 chi hội ở 9 thôn. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB xã Xuân Lẹ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong 5 năm qua, toàn hội không có hội viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” nghị quyết 09/NQ-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn hiện nay; gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương cũng như điều lệ và quy định của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngoài ra, Hội cũng tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, đến nay 8/9 chi hội có quỹ phát triển kinh tế và đã tổ chức cho hội viên vay luân phiên với mức lãi xuất thấp, nhờ đó tỉ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm đáng kể. Hội làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của ngân hàng chính sách với tổng dư nợ là 1.876.000.000đ. Đa số hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.

Ngoài ra hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như: vận động đóng quỹ hàng năm như: Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ đền ơn đáp nghĩa , quỹ khuyến học, phòng chống lụt bão, quốc phòng – an ninh, chăm sóc người cao tuổi…

Hội phối hợp với nhân dân trên toàn xã tham gia làm đường giao thông nông thôn được 110 km với tổng khối lượng đào đắp 32.000 m2 và tu sữa, nạo vét kênh mương nội đồng.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, hội CCB xã Xuân Lẹ là một trong các đơn vị liên tiếp được công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

Thông qua đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Hội CCB xã Xuân Lẹ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2022 là thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về chi hội, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động phong trào hội, phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phấn đấu 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp;, 45% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 55% chi hội trong sạch, vững mạnh , trên 90% hội viên đạt chuẩn “hội viên gương mẫu” và 60% gia đình CCB đạt “ Gia đình văn hóa”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB xã Xuân Lẹ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã củng cố các chi hội CCB, phát huy tinh thần đoàn kết để các phong trào tiếp tục phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra.

lãnh huỵen.jpg
Đồng chí Lê Văn Thanh phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Vi Văn Tuyến –BT Đảng ủy xã chỉ đạo:

Hội Cựu Chiến binh xã tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viênnắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW hướng về hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng cốt cán, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề búc xúc, nổi cộm, tâm tư nguyện vọng của hội viên và nhân dân góp phần tích cực xây dựng xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

BCh và đoàn Đại biểu.jpg

Các đồng chí BCH Hội CCB xã nhiệm kỳ 2017- 2022 và Đoàn đại biểu Hội CCB xã dự Đại hội cấp trên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CCB xã Xuân Lẹ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ; đồng thời bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Vi Ngọc Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội, đồng chí Lữ Văn Chinh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội và bầu đoàn đại biểu gồm 06 đồng chí chính thức và 01 dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu CCB huyện lần thứ VI.

CHụp cung lacnh sdao.jpg

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh cùng với BCH Hội CCB xã
khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022
Tin, bài: Nguyễn Hương

Từ khóa bài viết: