Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2013

Ngày 10/07/2013 12:40:26

Chiều ngày 2-7-2013, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Các đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTMtỉnh;Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hôi Thanh Hóa; các đồng chí Thứ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành và thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2013 chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét, trở thành phong trào sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc huy động các nguồn lực ở các địa phương mang lạihiệu quả thiết thực; nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được quan tâm xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, từng bước đáp ứng nhu cầusản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; hình thành nhiều mô hình sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, từng bước nângcao thu nhập cho người dân nông thôn; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, nhiều cơ sở văn hóa được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp hoặc xây mới; các hoạt động văn hóa - thể thao và học tập trong cộng đồng được duy trì và phát triển, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc. Ngoài 3 xã đạt chuẩn XDNTM năm 2012, đến nay toàn tỉnh có 5 xã đạt 18 tiêu chí, 4 xã đạt 17 tiêu chí, 6 xã đạt 16 tiêu chí, 186 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 290 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 79 xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM ở tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một bộ phận cán bộ, đảng viênvà nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chương trình XDNTM; ban chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưaquan tâm chỉ đạo, điều hànhquyết liệt nên kết quả XDNTM còn đạt thấp so với yêu cầu; thực hiện cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn cho XDNTM còn bất cập; nhiều huyện còn lúng túng trong chọn mô hình sản xuất phù hợp để chỉ đạo thực hiện,vv...

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch XDNTM năm 2013, trong 6 tháng cuối năm Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nângcao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “chung sức XDNTM”. Tập trung phát triển sản xuất, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đểXDNTM theo hướng đa dạng hóa về hình thức và xã hội hóa về đối tượng. Hoàn thiện tiêu chí thôn, bản NTM và phương án thực hiện xây dựng thí điểm thôn, bản NTM báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh, các đồng chí: Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngànhliên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫnthực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế và nguyên tắc hỗ trợ chương trình XDNTM theo Quyết định 695/QĐ-TTg; tăng nguồn ngân sách Nhà nước cho chương trình XDNTM; xem xét cho tỉnh Thanh Hóa ứng trước kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủnăm 2014 với số vốn 748 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cho dự án xây dựng tuyến đườngtừ Quốc lộ 47 (tại xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn) đi TP Thanh Hóa; bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ trong các năm 2014, 2015 để đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Hồi Xuân-Tén Tằn; tăng kinh phí đầu tư xây dựng trụ sởxã lên mức 100 tỷ đồng/năm; tăng kinh phí hỗ trợ XDNTM với mức bình quân 500 triệu đồng/xã/năm; cho Thanh Hóa sử dụng 30 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tạm ứngthực hiện chính sách đầu tư xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh trên địa bàn 7 huyện nghèo; bàn giao lại nguyên trạng Lâm trường Luồng huyện Lang Chánh, Lâm Trường huyện Bá Thước, Lâm trường huyện Cẩm Thủy, Trạm nghiên cứu luồng huyện Ngọc Lặc và diện tích đất của Nhà máy Giấy Châu Lộc cho tỉnh quản lý, phát triển rừng sản xuất; hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóathiệt hại do cấy lúa BC15 bị lép hạt số tiền 71,8 tỷ đồng.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; các ngành, địa phương của tỉnh phát biểu ý kiến nêu bật kết quả, khó khăn, tồn tại trong XDNTM; làm rõ hơn những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, đồng chíVũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu ý kiến biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Riêng về XDNTM mặc dù mới triển khai thực hiện trong gần 3 năm nhưng Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực XDNTM,vv... Kinh nghiệm quý của tỉnh như cả hệ thống chính trị vào cuộc, người dân đã nhận thức được XDNTM khó nhưng không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, XDNTM đã thực sự trở thành phong trào lớn của cả tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục xác định XDNTM là chương trình quan trọng, mục tiêu chiến lược trong nông nghiệp, nông thôn; quá trình triển khai thực hiện không nôn nóng mà phải làm bền bỉ, lâu dài và thường xuyên, liên tục. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chung sức XDNTM; rà soát lại quy hoạch theo hướng quy hoạch lâu dài; XDNTM cần gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo thu ngân sách; quan tâm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với quản lý giá. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh hiện nay Chính phủ đã và đang xem xét giải quyết.

Trước khi dự cuộc họp sơ kết XDNTM 6 tháng đầu năm 2013, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế kết quả XDNTM tại xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa).

Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2013

Đăng lúc: 10/07/2013 12:40:26 (GMT+7)

Chiều ngày 2-7-2013, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Các đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTMtỉnh;Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hôi Thanh Hóa; các đồng chí Thứ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành và thành viên Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2013 chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét, trở thành phong trào sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc huy động các nguồn lực ở các địa phương mang lạihiệu quả thiết thực; nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được quan tâm xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, từng bước đáp ứng nhu cầusản xuất và đời sống của cư dân nông thôn; hình thành nhiều mô hình sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa có hiệu quả, từng bước nângcao thu nhập cho người dân nông thôn; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, nhiều cơ sở văn hóa được trùng tu, tôn tạo, nâng cấp hoặc xây mới; các hoạt động văn hóa - thể thao và học tập trong cộng đồng được duy trì và phát triển, bộ mặt nông thôn đã khởi sắc. Ngoài 3 xã đạt chuẩn XDNTM năm 2012, đến nay toàn tỉnh có 5 xã đạt 18 tiêu chí, 4 xã đạt 17 tiêu chí, 6 xã đạt 16 tiêu chí, 186 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí, 290 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 79 xã còn lại đạt dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM ở tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như một bộ phận cán bộ, đảng viênvà nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chương trình XDNTM; ban chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưaquan tâm chỉ đạo, điều hànhquyết liệt nên kết quả XDNTM còn đạt thấp so với yêu cầu; thực hiện cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn cho XDNTM còn bất cập; nhiều huyện còn lúng túng trong chọn mô hình sản xuất phù hợp để chỉ đạo thực hiện,vv...

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch XDNTM năm 2013, trong 6 tháng cuối năm Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nângcao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phong trào “chung sức XDNTM”. Tập trung phát triển sản xuất, tạo điều kiện khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đểXDNTM theo hướng đa dạng hóa về hình thức và xã hội hóa về đối tượng. Hoàn thiện tiêu chí thôn, bản NTM và phương án thực hiện xây dựng thí điểm thôn, bản NTM báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM tỉnh, các đồng chí: Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngànhliên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫnthực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ chế và nguyên tắc hỗ trợ chương trình XDNTM theo Quyết định 695/QĐ-TTg; tăng nguồn ngân sách Nhà nước cho chương trình XDNTM; xem xét cho tỉnh Thanh Hóa ứng trước kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủnăm 2014 với số vốn 748 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cho dự án xây dựng tuyến đườngtừ Quốc lộ 47 (tại xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn) đi TP Thanh Hóa; bổ sung vốn Trái phiếu Chính phủ trong các năm 2014, 2015 để đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Hồi Xuân-Tén Tằn; tăng kinh phí đầu tư xây dựng trụ sởxã lên mức 100 tỷ đồng/năm; tăng kinh phí hỗ trợ XDNTM với mức bình quân 500 triệu đồng/xã/năm; cho Thanh Hóa sử dụng 30 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tạm ứngthực hiện chính sách đầu tư xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh trên địa bàn 7 huyện nghèo; bàn giao lại nguyên trạng Lâm trường Luồng huyện Lang Chánh, Lâm Trường huyện Bá Thước, Lâm trường huyện Cẩm Thủy, Trạm nghiên cứu luồng huyện Ngọc Lặc và diện tích đất của Nhà máy Giấy Châu Lộc cho tỉnh quản lý, phát triển rừng sản xuất; hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóathiệt hại do cấy lúa BC15 bị lép hạt số tiền 71,8 tỷ đồng.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; các ngành, địa phương của tỉnh phát biểu ý kiến nêu bật kết quả, khó khăn, tồn tại trong XDNTM; làm rõ hơn những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh, đồng chíVũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, phát biểu ý kiến biểu dương tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Riêng về XDNTM mặc dù mới triển khai thực hiện trong gần 3 năm nhưng Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực XDNTM,vv... Kinh nghiệm quý của tỉnh như cả hệ thống chính trị vào cuộc, người dân đã nhận thức được XDNTM khó nhưng không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, XDNTM đã thực sự trở thành phong trào lớn của cả tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục xác định XDNTM là chương trình quan trọng, mục tiêu chiến lược trong nông nghiệp, nông thôn; quá trình triển khai thực hiện không nôn nóng mà phải làm bền bỉ, lâu dài và thường xuyên, liên tục. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chung sức XDNTM; rà soát lại quy hoạch theo hướng quy hoạch lâu dài; XDNTM cần gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ đạo thu ngân sách; quan tâm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với quản lý giá. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh hiện nay Chính phủ đã và đang xem xét giải quyết.

Trước khi dự cuộc họp sơ kết XDNTM 6 tháng đầu năm 2013, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế kết quả XDNTM tại xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa).