ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ XUÂN LẸ, NHIỆM KỲ 2017- 2022

Ngày 03/07/2017 15:29:40

Chiều ngày 18/5/2017, Công đoàn xã Xuân Lẹ đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dựvà chỉđạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Quyển-Chủ tịch LĐLĐ huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ huyệnThường Xuân; đ/c Vi Văn Tuyến – Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trongThường trựcĐảngủy - HĐND - UBND - MTTQ xã Xuân Lẹ và 25 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ sở xã Xuân Lẹvềdự.

cđ tc.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu được nghe báo cáo kết quảhoạt động của BCH Công đoàn xã nhiệm kỳ 2012 - 2017. Dưới sựlãnhđạo trực tiếp của Đảng ủy, liên đoàn LĐ huyện, cùng với sự cố gắng nổ lực của các đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ qua công đoàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận: Phối hợp tổchức cho đoàn viên, người lao độngtham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng,học tập các Chỉthị, NghịQuyết của Đảng các cấp; Quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động;tuyên truyền vềchủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thểcán bộ, đoàn viên, ngườilao động. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, BCH công đoàn đã vận động cán bộ,đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhận đạo từthiện như:ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ đồng bào lũ lụt...với tổng số tiền gần 24 triệu đồng;tham gia hiến máu tình nguyện 15 đơn vịmáu. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

pb.jpg

Đ/c: Hoàng Văn Quyển – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công đoàn xã đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau:100% cán bộ,đoàn viên, người lao động được tiếp thu, học tập cácChỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 70% trở lên có trình độ Đại học; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm; 100% đoàn viên xếp loại tốt trở lên; 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp 100% cán bộ không chuyên trách, người lao đồng trong cơ quan vào công đoàn.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa V gồm 3 đồng chí: Đồng chí Cầm Thị Miễn – PCT HĐND xã; đồng chí Cầm Thanh Huấn – Chủ tịch UBMTTQ xã; đồng chí Vi Thị Xoan – tài chính kế hoạch. Đ/c Cầm Thị Miễn - Phó Chủ tịch HĐNDxã được bầu giữchức vụChủ tịch công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dựĐại hội cấp trên gồm 2 đồng chí: Cầm Thanh Huấn (chủ tịch công đoàn khóa IV) và đồng chí Cầm Thị Miễn (chủ tịch công đoàn khóa V).

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN XÃ XUÂN LẸ, NHIỆM KỲ 2017- 2022

Đăng lúc: 03/07/2017 15:29:40 (GMT+7)

Chiều ngày 18/5/2017, Công đoàn xã Xuân Lẹ đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dựvà chỉđạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Quyển-Chủ tịch LĐLĐ huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực LĐLĐ huyệnThường Xuân; đ/c Vi Văn Tuyến – Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trongThường trựcĐảngủy - HĐND - UBND - MTTQ xã Xuân Lẹ và 25 đại biểu là đoàn viên công đoàn cơ sở xã Xuân Lẹvềdự.

cđ tc.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu được nghe báo cáo kết quảhoạt động của BCH Công đoàn xã nhiệm kỳ 2012 - 2017. Dưới sựlãnhđạo trực tiếp của Đảng ủy, liên đoàn LĐ huyện, cùng với sự cố gắng nổ lực của các đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ qua công đoàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận: Phối hợp tổchức cho đoàn viên, người lao độngtham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng,học tập các Chỉthị, NghịQuyết của Đảng các cấp; Quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động;tuyên truyền vềchủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thểcán bộ, đoàn viên, ngườilao động. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ngoài ra, BCH công đoàn đã vận động cán bộ,đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động nhận đạo từthiện như:ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ đồng bào lũ lụt...với tổng số tiền gần 24 triệu đồng;tham gia hiến máu tình nguyện 15 đơn vịmáu. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

pb.jpg

Đ/c: Hoàng Văn Quyển – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công đoàn xã đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu sau:100% cán bộ,đoàn viên, người lao động được tiếp thu, học tập cácChỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 70% trở lên có trình độ Đại học; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng năm; 100% đoàn viên xếp loại tốt trở lên; 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp 100% cán bộ không chuyên trách, người lao đồng trong cơ quan vào công đoàn.

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn khóa V gồm 3 đồng chí: Đồng chí Cầm Thị Miễn – PCT HĐND xã; đồng chí Cầm Thanh Huấn – Chủ tịch UBMTTQ xã; đồng chí Vi Thị Xoan – tài chính kế hoạch. Đ/c Cầm Thị Miễn - Phó Chủ tịch HĐNDxã được bầu giữchức vụChủ tịch công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dựĐại hội cấp trên gồm 2 đồng chí: Cầm Thanh Huấn (chủ tịch công đoàn khóa IV) và đồng chí Cầm Thị Miễn (chủ tịch công đoàn khóa V).