THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày 21/12/2022 08:19:39

Xã Xuân lẹ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/4/2022 của BCĐ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thường Xuân về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022. UBND xã Xuân Lẹ đã tiến hành triển khai kế hoạch công tác về ATTP năm 2022, ban hành các văn bản nhằm thực hiện các chỉ tiêu về vệ sinh ATTP, triển khai các hoạt động như tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, đài phát thanh, thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế...
dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"
z3974367515887_fddf4f39bca37a3df1e0d436c7d59f8a.jpg
Kiểm tra hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh ATTPz3974367441387_33be226ad699f3770ca1bb24e1790560.jpg
Đoàn kiểm tra gồm các đ/c trong BCĐ VSATTP xã, đồng chí trưởng Trạm y tế, công an xã đang tiến hành kiểm tra tại của hàng VSATTP Bình Thùy ( đã đạt chuẩn)
z3974367515887_fddf4f39bca37a3df1e0d436c7d59f8a.jpg
z3974360314416_9247981ec856fd48e39b4cfe419c3a10.jpg
Tuyên truyền qua hình thức treo băng zôn, khẩu hiệu, loa phát thanh xã... nhằm nâng cao nhận thức của người bán hàng và người tiêu dùng về VSATTP
z3974360322504_eecb5fa8548597e49a161ec5d87f2268.jpg

Năm 2022 xã Xuân Lẹ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ATTP theo bộ tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Đăng lúc: 21/12/2022 08:19:39 (GMT+7)

Xã Xuân lẹ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/4/2022 của BCĐ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thường Xuân về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022. UBND xã Xuân Lẹ đã tiến hành triển khai kế hoạch công tác về ATTP năm 2022, ban hành các văn bản nhằm thực hiện các chỉ tiêu về vệ sinh ATTP, triển khai các hoạt động như tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, đài phát thanh, thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế...
dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm"
z3974367515887_fddf4f39bca37a3df1e0d436c7d59f8a.jpg
Kiểm tra hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh ATTPz3974367441387_33be226ad699f3770ca1bb24e1790560.jpg
Đoàn kiểm tra gồm các đ/c trong BCĐ VSATTP xã, đồng chí trưởng Trạm y tế, công an xã đang tiến hành kiểm tra tại của hàng VSATTP Bình Thùy ( đã đạt chuẩn)
z3974367515887_fddf4f39bca37a3df1e0d436c7d59f8a.jpg
z3974360314416_9247981ec856fd48e39b4cfe419c3a10.jpg
Tuyên truyền qua hình thức treo băng zôn, khẩu hiệu, loa phát thanh xã... nhằm nâng cao nhận thức của người bán hàng và người tiêu dùng về VSATTP
z3974360322504_eecb5fa8548597e49a161ec5d87f2268.jpg

Năm 2022 xã Xuân Lẹ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ATTP theo bộ tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm