Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
135
Tuần này:
266
Tháng này:
2863
Tất cả:
202636

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Xuân Lẹ tham gia bỏ phiểu bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ky 2021-2026

Ngày 20/05/2021 15:13:02

Xã Xuân Lẹ đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Xuân Lẹ sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và các ban ngành xã Xuân Lẹ, đến nay các bước chuẩn bị theo quy định để tập trung cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng được đẩy mạnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ tháng 02/2021, và cao điểm từ tháng 4 cho đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được Đảng uỷ và chính quyền địa phương chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn xã, tuyên truyền qua các cuộc hội họp thôn bản, qua băng zôn khẩu hiệu....Ngoài ra, do địa bàn Xuân Lẹ đặc thù là xã miền núi, địa bàn rộng lớn, dân cư một số thôn bản sống thưa thớt, nên xã đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động do đồng chí Phó chủ tịch phụ trách mảng văn hoá làm trưởng ban, đồng chí công chức Văn hoá là phó ban, Tổ tuyên truyền lưu động tăng cường tuyên truyền tại thôn, bản, đảm bảo đi từng ngõ gõ từng nhà...để mọi người dân nắm được ý nghĩa của cuộc bầu cử và nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh của Tổ tuyên truyền lưu động
187950173_1177287052684551_3568066950400336323_n.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND xã: Lương Công Thắm và đồng chí PCT UBND xã Cầm Bá Hưng giao nhiệm vụ cho Tổ tuyên truyền lưu động trước khi thực hiện nhiệm vụ
187535877_1890080761160804_3381525235013925419_n.jpg

Tổ tuyên truyền lưu động đi tuyên truyền tại thôn bản cách xa trung tâm xã 5km


187641356_863789610882859_768858729316416959_n.jpg
Một số hình ảnh các bản làng xã Xuân Lẹ
187805931_847986849471522_550115274300246029_n.jpg
Tổ tuyên truyền không quản ngại khó khăn, hằng ngày đi tuyên truyền tại các thôn bản
187731292_320763732934556_5669826915410175211_n.jpg
187749381_793054408052249_4872426028290687963_n.jpg

187833296_219809676318401_2838324095931635525_n.jpg
188009110_204366778189028_7956934122295649667_n.jpg
187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg


Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021.
Bên cạnh công tác tuyên truyền bầu cử, công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 cũng được kết hợp để phổ biến cho nhân dân thực hiện tốt theo khuyến cáo của Bộ y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho công cuộc bầu cử, góp phần phòng chống covid-19 trên địa bàn xã.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân !

187907184_406039453686154_2023605978662223725_n.jpg
188034159_180764127280923_7491254305474535470_n.jpg
187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Xuân Lẹ tham gia bỏ phiểu bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm ky 2021-2026

Đăng lúc: 20/05/2021 15:13:02 (GMT+7)

Xã Xuân Lẹ đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước cử tri xã Xuân Lẹ sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng uỷ và chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và các ban ngành xã Xuân Lẹ, đến nay các bước chuẩn bị theo quy định để tập trung cho cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn thành. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng được đẩy mạnh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.
Trên cơ sở các văn bản đã hướng dẫn, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tuyên truyền được triển khai bắt đầu từ tháng 02/2021, và cao điểm từ tháng 4 cho đến ngày bầu cử 23/5/2021. Công tác thông tin tuyên truyền được Đảng uỷ và chính quyền địa phương chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh thôn xã, tuyên truyền qua các cuộc hội họp thôn bản, qua băng zôn khẩu hiệu....Ngoài ra, do địa bàn Xuân Lẹ đặc thù là xã miền núi, địa bàn rộng lớn, dân cư một số thôn bản sống thưa thớt, nên xã đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động do đồng chí Phó chủ tịch phụ trách mảng văn hoá làm trưởng ban, đồng chí công chức Văn hoá là phó ban, Tổ tuyên truyền lưu động tăng cường tuyên truyền tại thôn, bản, đảm bảo đi từng ngõ gõ từng nhà...để mọi người dân nắm được ý nghĩa của cuộc bầu cử và nêu cao ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Dưới đây là một số hình ảnh của Tổ tuyên truyền lưu động
187950173_1177287052684551_3568066950400336323_n.jpg

Đồng chí Chủ tịch UBND xã: Lương Công Thắm và đồng chí PCT UBND xã Cầm Bá Hưng giao nhiệm vụ cho Tổ tuyên truyền lưu động trước khi thực hiện nhiệm vụ
187535877_1890080761160804_3381525235013925419_n.jpg

Tổ tuyên truyền lưu động đi tuyên truyền tại thôn bản cách xa trung tâm xã 5km


187641356_863789610882859_768858729316416959_n.jpg
Một số hình ảnh các bản làng xã Xuân Lẹ
187805931_847986849471522_550115274300246029_n.jpg
Tổ tuyên truyền không quản ngại khó khăn, hằng ngày đi tuyên truyền tại các thôn bản
187731292_320763732934556_5669826915410175211_n.jpg
187749381_793054408052249_4872426028290687963_n.jpg

187833296_219809676318401_2838324095931635525_n.jpg
188009110_204366778189028_7956934122295649667_n.jpg
187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg


Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về cuộc bầu cử sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nêu cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021.
Bên cạnh công tác tuyên truyền bầu cử, công tác tuyên truyền phòng chống Covid-19 cũng được kết hợp để phổ biến cho nhân dân thực hiện tốt theo khuyến cáo của Bộ y tế, nhằm đảm bảo an toàn cho công cuộc bầu cử, góp phần phòng chống covid-19 trên địa bàn xã.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân !

187907184_406039453686154_2023605978662223725_n.jpg
188034159_180764127280923_7491254305474535470_n.jpg
187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg187618596_2847786435473559_6656807028757682334_n.jpg