Lịch tiếp công dân năm 2022

Ngày 17/01/2022 14:50:37

UBND xã ban hành lịch tiếp công dân năm 2022

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND xã Xuân Lẹ đã ra Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 và kèm theo Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:
QUYET-DINH-LICH-TIEP-CONG-DAN-NAM-2022(04.01.2022_10h05p41)_signed.pdf
z3116316668399_6aa726de714c0a1108e0da88eef18bb5.jpg
L
ịch tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định cho bà con nhân dân địa phương tiện giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết, và để Lãnh đạo, chính quyền địa phương nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong xã.

Lịch tiếp công dân năm 2022

Đăng lúc: 17/01/2022 14:50:37 (GMT+7)

UBND xã ban hành lịch tiếp công dân năm 2022

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, UBND xã Xuân Lẹ đã ra Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 và kèm theo Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:
QUYET-DINH-LICH-TIEP-CONG-DAN-NAM-2022(04.01.2022_10h05p41)_signed.pdf
z3116316668399_6aa726de714c0a1108e0da88eef18bb5.jpg
L
ịch tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định cho bà con nhân dân địa phương tiện giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết, và để Lãnh đạo, chính quyền địa phương nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân trong xã.