Truy cập

Hôm nay:
194
Hôm qua:
112
Tuần này:
835
Tháng này:
4138
Tất cả:
152532

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Lẹ

Ngày 17/09/2019 09:25:51

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2017 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thường Xuân phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện, hội cựu chiến binh huyện và UBND xã Xuân Lẹ tổ chức bàn giao 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Hà Thị Hoàng ( hội viên phụ nữ thôn Bàn Tạn) và ông Hoàng Ngọc Ân ( hội viên hội cựu chiến binh thông Xuân Sơn)

Dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết có đồng chí Lý Đình Hưng – Phó chủ tịch MTTQ huyện Thường Xuân; đồng chí Lê Văn Bình – chủ tịch hội CCB huyện Thường Xuân; đồng chí Lê Thị Vân Anh – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện; đồng chí Cầm Bá Lưu – Phó bí thư, chủ tịch UBND xã; đồng chí Lò Văn Bình – Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó chủ tịch UBND; đồng chí Cầm Thanh Huấn – chủ tịch MTTQ xã; đồng chí Vi Thị Luyến – chủ tịch hội phụ nữ; đồng chí Vi Ngọc Hạnh – chủ tịch hội Cựu chiến binh xã; các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, bà con 02 thôn Xuân Sơn và Bàn Tạn cùng gia đình bà Hà Thị Hoàng và ông Hoàng Ngọc Ân.

Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình hết sức có ý nghĩa do MTTQ huyện Thường Xuân phát động, nhằm giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện sữa chữa, xây nhà mới. Chương trình mang tiếng nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống và nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, là sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà bà Hà Thị Hoàng được xây dựng tháng 6/2017 với diện tích 47,5 m2, kinh phí đầu tư xây dựng là 85 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của MTTQ huyện là 40 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của gia đình, anh em, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình.

Ngôi nhà của ông Hoàng Ngọc Ân được xây dựng tháng 7/2017 đến nay đã hoàn thành 70% khối lượng công trình với diện tích 80m2, dự kiến kinh phí 110 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của MTTQ huyện là 40 triệu, kinh phí hội cựu chiến binh huyện hỗ trợ là 10 triệu, còn lại là sự hỗ trợ của gia đình, anh em, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình.

Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các tổ chức đối với các hộ nghèo trên địa bàn xã, giúp cho các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Xuân Lẹ

Đăng lúc: 17/09/2019 09:25:51 (GMT+7)

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2017 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thường Xuân phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện, hội cựu chiến binh huyện và UBND xã Xuân Lẹ tổ chức bàn giao 02 căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Hà Thị Hoàng ( hội viên phụ nữ thôn Bàn Tạn) và ông Hoàng Ngọc Ân ( hội viên hội cựu chiến binh thông Xuân Sơn)

Dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết có đồng chí Lý Đình Hưng – Phó chủ tịch MTTQ huyện Thường Xuân; đồng chí Lê Văn Bình – chủ tịch hội CCB huyện Thường Xuân; đồng chí Lê Thị Vân Anh – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện; đồng chí Cầm Bá Lưu – Phó bí thư, chủ tịch UBND xã; đồng chí Lò Văn Bình – Phó bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó chủ tịch UBND; đồng chí Cầm Thanh Huấn – chủ tịch MTTQ xã; đồng chí Vi Thị Luyến – chủ tịch hội phụ nữ; đồng chí Vi Ngọc Hạnh – chủ tịch hội Cựu chiến binh xã; các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, bà con 02 thôn Xuân Sơn và Bàn Tạn cùng gia đình bà Hà Thị Hoàng và ông Hoàng Ngọc Ân.

Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình hết sức có ý nghĩa do MTTQ huyện Thường Xuân phát động, nhằm giúp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện sữa chữa, xây nhà mới. Chương trình mang tiếng nhân văn sâu sắc thể hiện truyền thống và nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, là sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà bà Hà Thị Hoàng được xây dựng tháng 6/2017 với diện tích 47,5 m2, kinh phí đầu tư xây dựng là 85 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của MTTQ huyện là 40 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của gia đình, anh em, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình.

Ngôi nhà của ông Hoàng Ngọc Ân được xây dựng tháng 7/2017 đến nay đã hoàn thành 70% khối lượng công trình với diện tích 80m2, dự kiến kinh phí 110 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của MTTQ huyện là 40 triệu, kinh phí hội cựu chiến binh huyện hỗ trợ là 10 triệu, còn lại là sự hỗ trợ của gia đình, anh em, chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình.

Việc hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, các tổ chức đối với các hộ nghèo trên địa bàn xã, giúp cho các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.