Kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022

Ngày 26/07/2022 14:44:14

NGÀY 26/7/2022 đẢNG UỶ- HĐND-UBND-MTTQ XÃ XUÂN LẸ LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên ngày "Thương binh toàn quốc" thành "Ngày thương binh liệt sĩ" để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với tất cả những người đã hi sinh xương máu của mình cho Tổ quốc.

Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và coi đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc để chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại "Vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người ".
Năm 2022 là tròn 75 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ, Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ xã Xuân Lẹ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của ngày 27/7 và thăm hỏi tặng quà mẹ VNAH Cầm Thị Thai, các Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹdưới đây là một số hình ảnh đẹp vè hoạt động thăm hỏi tặng quà tại địa phương diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/7/2022
z3595334617476_c91b457ca7bf893db875a24bd6885a78.jpg
Đ/C Vi Ngọc Tuấn-PCT UBND huyện Thường Xuân cùng lãnh đạo Huyện, xã thăm hỏi động viên và tặng quà Mẹ VNAH Cầm Thị Thai 102 mùa xuân

z3595334624497_45066e6d1500e3ed5bb29710a73389c4.jpg
Ngoài ra, Chính quyền địa phương phối hợp với Đoàn TN xã đã kết nối với CLB sinh viện tình nguyện Hàm Rồng tặng 22 chiếc quạt hơi nước cho Mẹ VNAH, các Thương binh, bệnh binh và NCC với các mạng trên địa bàn xã, tiếp nối truyền thống tốt đẹp " đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"
Sáng ngày 26/7/2022 Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ xã Xuân Lẹ đã long trọng tổ chức Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) thành công tốt đẹp.
z3595335124407_06e1e4f826cb59101560943547742cb7.jpgz3595335110947_6f22ccd4fb358ef45925e2f7bf323e1e.jpgz3595335121716_85e2e2707f14fad1dabd2f6cd459f04b.jpgz3595335125455_398fe695c4016b8b31c6cda3b1be0c74.jpgz3595335132201_23e3b20acbfc12ecca0153745a9e05fe.jpgz3595335120385_38d5a5dafa542cd401a1402754e2f588.jpg
z3595334621555_d74570407a1eaaab2dbdae365578a264.jpgz3595334621555_d74570407a1eaaab2dbdae365578a264.jpgz3595334630220_918bd796be523251ecc997e573d6c357.jpg
các hoạt động trên thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương tới Người có công và thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn xã, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa cán bộ và nhân dân địa phương.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022

Đăng lúc: 26/07/2022 14:44:14 (GMT+7)

NGÀY 26/7/2022 đẢNG UỶ- HĐND-UBND-MTTQ XÃ XUÂN LẸ LONG TRỌNG TỔ CHỨC BUỔI TOẠ ĐÀM KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi tên ngày "Thương binh toàn quốc" thành "Ngày thương binh liệt sĩ" để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với tất cả những người đã hi sinh xương máu của mình cho Tổ quốc.

Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và coi đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc để chúng ta kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại "Vì sự nghiệp độc lập cho dân tộc và tự do cho mỗi con người ".
Năm 2022 là tròn 75 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ, Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ xã Xuân Lẹ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử của ngày 27/7 và thăm hỏi tặng quà mẹ VNAH Cầm Thị Thai, các Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹdưới đây là một số hình ảnh đẹp vè hoạt động thăm hỏi tặng quà tại địa phương diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/7/2022
z3595334617476_c91b457ca7bf893db875a24bd6885a78.jpg
Đ/C Vi Ngọc Tuấn-PCT UBND huyện Thường Xuân cùng lãnh đạo Huyện, xã thăm hỏi động viên và tặng quà Mẹ VNAH Cầm Thị Thai 102 mùa xuân

z3595334624497_45066e6d1500e3ed5bb29710a73389c4.jpg
Ngoài ra, Chính quyền địa phương phối hợp với Đoàn TN xã đã kết nối với CLB sinh viện tình nguyện Hàm Rồng tặng 22 chiếc quạt hơi nước cho Mẹ VNAH, các Thương binh, bệnh binh và NCC với các mạng trên địa bàn xã, tiếp nối truyền thống tốt đẹp " đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"
Sáng ngày 26/7/2022 Đảng uỷ-HĐND-UBND-MTTQ xã Xuân Lẹ đã long trọng tổ chức Toạ đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) thành công tốt đẹp.
z3595335124407_06e1e4f826cb59101560943547742cb7.jpgz3595335110947_6f22ccd4fb358ef45925e2f7bf323e1e.jpgz3595335121716_85e2e2707f14fad1dabd2f6cd459f04b.jpgz3595335125455_398fe695c4016b8b31c6cda3b1be0c74.jpgz3595335132201_23e3b20acbfc12ecca0153745a9e05fe.jpgz3595335120385_38d5a5dafa542cd401a1402754e2f588.jpg
z3595334621555_d74570407a1eaaab2dbdae365578a264.jpgz3595334621555_d74570407a1eaaab2dbdae365578a264.jpgz3595334630220_918bd796be523251ecc997e573d6c357.jpg
các hoạt động trên thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền địa phương tới Người có công và thân nhân Liệt sỹ trên địa bàn xã, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa cán bộ và nhân dân địa phương.