Truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
135
Tuần này:
274
Tháng này:
2871
Tất cả:
202644

Kỳ họp HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Ngày 02/07/2021 14:40:07

Ngày 02 tháng 07 năm 2021 HĐND xã Xuân Lẹ tổ chức Kỳ họp phiên thứ nhất

Ngày 02/7/2021 Hội đồng nhân dân xã Xuân Lẹ tổ chức kỳ họp HĐND phiên thứ nhất. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám - Phó chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân và các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện. Kỳ họp diễn ra 1/2 ngày với các nội dung đều thành công tốt đẹp

207037462_801730887396148_1306484179125954613_n.jpg
Hình ảnh các ông bà đại biểu HĐND khoá XXI, nhiẹm kỳ 2021-2025 cầm lá phiếu bỏ phiếu

Kỳ họp đã bầu ra các chức danh chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI gồm:
1: Chủ tịch HĐND: đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, số phiếu đạt 100%
2. Phó chủ tịch HĐND: đồng chí Cầm Thị Miễn- Phó CT HĐND xã, số phiết đạt 100%
Kỳ họp đã bầu ra ban kinh tế HĐND
1: Trưởng ban kinh tế: đồng chí Cầm Thanh Huấn- CT MTTQ xã, số phiếu đạt 95,23%
2: Phó ban kinh tế: đồng chí Cầm Thị Liên- BT Đoàn TN CSHCM, số phiếu đạt 95,23 %
Kỳ họp đã bầu ra ban pháp chế HĐND
1: Trưởng ban pháp chế: đồng chí Hoàng Văn Năm- CT Hội ND xã, số phiếu đạt 100%
2: Phó ban pháp chế: đồng chí Vi Thị Mai Lương- PCT hội LHPN xã, số phiếu đạt 100%
Kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ
1: Chủ tịch UBND xã: Đồng chí Lương Công Thắm, số phiếu đạt 100%
2: Phó chủ tich UBND xã: đồng chí Cầm Bá Hưng, số phiếu đạt 100 %
3: Phó chủ tịch UBND xã: đồng chí Vi Văn Đua, số phiếu đạt 95,23 %
Kỳ họp đã bầu ra 2 đồng chí uỷ viên uỷ ban nhân dân:
1. Đồng chí Hoàng Văn Chiến: Chỉ huy trưởng Quân Sự xã
2. Đồng chí Trịnh Hà Thành: Trưởng công an xã

Dưới đây là một số hình ảnh các chức danh được HĐND bầu ra vào phiên họp thứ nhất

207872977_2002594223212412_2780287951109019522_n.jpg

Chủ tịch HĐND, phó CT HĐND và 2 ban Kinh tế- Pháp chế của hội đồng ra mắt kỳ họp
209105807_502602137627793_3510630741401096032_n.jpg

Chủ tịch UBND, 2 phó CT UBND, 2 đồng chí uỷ viên uỷ ban ra mắt kỳ họp


208105551_1244519819316918_3582343482443965297_n.jpg

Chia tay đồng chí CT HĐND, trưởng phó các ban HĐND không tái cử

Kỳ họp HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Các đồng chí được bầu trúng cử với số phiếu cao, thể hiện uy tín và năng lực của các đồng chí cũng như sự tín nhiệm của nhân dân. Trong nhiệm kỳ tới các đồng chí sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa xã Xuân Lẹ từng bước phát triển, đạt được các chỉ tiêu đề ra và xây dưng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu.

Kỳ họp HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 02/07/2021 14:40:07 (GMT+7)

Ngày 02 tháng 07 năm 2021 HĐND xã Xuân Lẹ tổ chức Kỳ họp phiên thứ nhất

Ngày 02/7/2021 Hội đồng nhân dân xã Xuân Lẹ tổ chức kỳ họp HĐND phiên thứ nhất. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Lương Văn Tám - Phó chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân và các đồng chí trong đoàn công tác của Huyện. Kỳ họp diễn ra 1/2 ngày với các nội dung đều thành công tốt đẹp

207037462_801730887396148_1306484179125954613_n.jpg
Hình ảnh các ông bà đại biểu HĐND khoá XXI, nhiẹm kỳ 2021-2025 cầm lá phiếu bỏ phiếu

Kỳ họp đã bầu ra các chức danh chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI gồm:
1: Chủ tịch HĐND: đồng chí Lò Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, số phiếu đạt 100%
2. Phó chủ tịch HĐND: đồng chí Cầm Thị Miễn- Phó CT HĐND xã, số phiết đạt 100%
Kỳ họp đã bầu ra ban kinh tế HĐND
1: Trưởng ban kinh tế: đồng chí Cầm Thanh Huấn- CT MTTQ xã, số phiếu đạt 95,23%
2: Phó ban kinh tế: đồng chí Cầm Thị Liên- BT Đoàn TN CSHCM, số phiếu đạt 95,23 %
Kỳ họp đã bầu ra ban pháp chế HĐND
1: Trưởng ban pháp chế: đồng chí Hoàng Văn Năm- CT Hội ND xã, số phiếu đạt 100%
2: Phó ban pháp chế: đồng chí Vi Thị Mai Lương- PCT hội LHPN xã, số phiếu đạt 100%
Kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch và 2 phó chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ
1: Chủ tịch UBND xã: Đồng chí Lương Công Thắm, số phiếu đạt 100%
2: Phó chủ tich UBND xã: đồng chí Cầm Bá Hưng, số phiếu đạt 100 %
3: Phó chủ tịch UBND xã: đồng chí Vi Văn Đua, số phiếu đạt 95,23 %
Kỳ họp đã bầu ra 2 đồng chí uỷ viên uỷ ban nhân dân:
1. Đồng chí Hoàng Văn Chiến: Chỉ huy trưởng Quân Sự xã
2. Đồng chí Trịnh Hà Thành: Trưởng công an xã

Dưới đây là một số hình ảnh các chức danh được HĐND bầu ra vào phiên họp thứ nhất

207872977_2002594223212412_2780287951109019522_n.jpg

Chủ tịch HĐND, phó CT HĐND và 2 ban Kinh tế- Pháp chế của hội đồng ra mắt kỳ họp
209105807_502602137627793_3510630741401096032_n.jpg

Chủ tịch UBND, 2 phó CT UBND, 2 đồng chí uỷ viên uỷ ban ra mắt kỳ họp


208105551_1244519819316918_3582343482443965297_n.jpg

Chia tay đồng chí CT HĐND, trưởng phó các ban HĐND không tái cử

Kỳ họp HĐND xã Xuân Lẹ khoá XXI phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Các đồng chí được bầu trúng cử với số phiếu cao, thể hiện uy tín và năng lực của các đồng chí cũng như sự tín nhiệm của nhân dân. Trong nhiệm kỳ tới các đồng chí sẽ cống hiến hết mình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa xã Xuân Lẹ từng bước phát triển, đạt được các chỉ tiêu đề ra và xây dưng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu.