Công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Xuân Lẹ luôn được quan tâm chú trọng

Ngày 12/11/2021 10:19:54

Ngày 12/11/2021 UBND xã Xuân Lẹ đã phối hợp với Ban quản lý thôn Xuân Ngù cải tạo lại nhà ở cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ các cá nhân gặp biến cố rủi ro trong cuộc sống, để giúp họ đảm bảo mức sống tối thiểu và dần nâng cao đời sống của họ. Xuân Lẹ là một xã vùng núi nghèo 135 thuộc huyện Thường Xuân, nhưng trong những năm qua, công tác An sinh xã hội trên địa bàn xã Xuân Lẹ luôn được các cấp Chính quyền quan tâm chú trọng. Hiện toàn xã có 187 người được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng cho các dối tượng tàn tật, cao tuổi, đơn thân nghèo nuối con nhỏ... đảm bảo mức sống tối thiểu.
Ngoài ra, các hộ dân trên địa bàn xã khi gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống cũng luôn được thăm hỏi động viên và quan tâm giúp đỡ kịp thời. Đặc biệt điển hình là trường hợp bà Vi Thị Hợp, thôn Xuân Ngù. bà Hợp là hộ nghèo đơn thân nuôi con, có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy chính quyền địa phương và Ban quản lý thôn bản luôn quan tâm giúp đỡ, vào các dịp tết,đói giáp hạt...luôn có quà động viên gia đình đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Vào cuối năm nay căn nhà bà Hợp đang ở xuống cấp trầm trọng, mái ngói vỡ vụn và rột nát nhiều chỗ. Trước tình hình này Chính quyền địa phương đã chỉ đạo và phối hợp với thôn bản cải tạo lại nhà ở cho bà, để gia đình bà Hợp có mái nhà ấm cúng chuẩn bị tới mùa đông giá rét và đón tết nguyên đán được đảm bảo.
bằng nhiều hình thức như xã hỗ trợ tiền mặt, các ban ngành đoàn thể xã, thôn bản vận động nhân dân đóng góp ngày công, tranh, nứa... Đến nay việc sữa chữa cải tạo nhà ở cho gia đình bà Hợp đã hoàn thành trên 80%, nhìn nét mặt vui vẻ phấn khởi của bà là minh chứng cho sự quan tâm của Chính quyền xã, thôn trên địa bàn.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp thẻ hiện sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trên địa bàn xã Xuân Lẹ
248335228_1096263881192957_6260551616178211608_n.jpg
Ban quản lý thôn Xuân Ngù và bà con nhân dân đóng góp tiền của và ngày công giúp đỡ gia đình
255377179_1109098749627735_4594021182677095788_n.jpg248017530_423614549468600_6047527585582904376_n.jpg
Đồng chí Lương Công Thắm- Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ đến thăm hỏi, động viên và thay mặt UBND hỗ trợ tiền mặt cho hộ gia đình
247445189_403295118061108_8204931739939154213_n.jpg
Đồng chí Lê Thị Nga- cán bộ chính sách xã trò chuyện động viên gia đình
248081963_1021098618461147_1073700711654319397_n.jpg
Hiện nay phần mái nhà đã được bắn tôn kiên cố, phần hiên được bà con nhân dân lợp tranh và thưng phên chắn mưa gió.
Xã Xuân Lẹ là một xã vùng núi nghèo, tuy nhiên dưới sự quan tâm và lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, tin rằng đời sống nhân dân sẽ luôn được đảm bảo, không có tình trạng đói đứt bữa, người dân không có nơi cư trú xảy ra trên địa bàn. Hướng tới sự đảm bảo công tác an sinh của địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân xã nhà.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Xuân Lẹ luôn được quan tâm chú trọng

Đăng lúc: 12/11/2021 10:19:54 (GMT+7)

Ngày 12/11/2021 UBND xã Xuân Lẹ đã phối hợp với Ban quản lý thôn Xuân Ngù cải tạo lại nhà ở cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn

An sinh xã hội là hệ thống chính sách, các chương trình của Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm trợ giúp, giúp đỡ các cá nhân gặp biến cố rủi ro trong cuộc sống, để giúp họ đảm bảo mức sống tối thiểu và dần nâng cao đời sống của họ. Xuân Lẹ là một xã vùng núi nghèo 135 thuộc huyện Thường Xuân, nhưng trong những năm qua, công tác An sinh xã hội trên địa bàn xã Xuân Lẹ luôn được các cấp Chính quyền quan tâm chú trọng. Hiện toàn xã có 187 người được hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng cho các dối tượng tàn tật, cao tuổi, đơn thân nghèo nuối con nhỏ... đảm bảo mức sống tối thiểu.
Ngoài ra, các hộ dân trên địa bàn xã khi gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống cũng luôn được thăm hỏi động viên và quan tâm giúp đỡ kịp thời. Đặc biệt điển hình là trường hợp bà Vi Thị Hợp, thôn Xuân Ngù. bà Hợp là hộ nghèo đơn thân nuôi con, có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy chính quyền địa phương và Ban quản lý thôn bản luôn quan tâm giúp đỡ, vào các dịp tết,đói giáp hạt...luôn có quà động viên gia đình đảm bảo cuộc sống, giảm bớt khó khăn. Vào cuối năm nay căn nhà bà Hợp đang ở xuống cấp trầm trọng, mái ngói vỡ vụn và rột nát nhiều chỗ. Trước tình hình này Chính quyền địa phương đã chỉ đạo và phối hợp với thôn bản cải tạo lại nhà ở cho bà, để gia đình bà Hợp có mái nhà ấm cúng chuẩn bị tới mùa đông giá rét và đón tết nguyên đán được đảm bảo.
bằng nhiều hình thức như xã hỗ trợ tiền mặt, các ban ngành đoàn thể xã, thôn bản vận động nhân dân đóng góp ngày công, tranh, nứa... Đến nay việc sữa chữa cải tạo nhà ở cho gia đình bà Hợp đã hoàn thành trên 80%, nhìn nét mặt vui vẻ phấn khởi của bà là minh chứng cho sự quan tâm của Chính quyền xã, thôn trên địa bàn.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp thẻ hiện sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trên địa bàn xã Xuân Lẹ
248335228_1096263881192957_6260551616178211608_n.jpg
Ban quản lý thôn Xuân Ngù và bà con nhân dân đóng góp tiền của và ngày công giúp đỡ gia đình
255377179_1109098749627735_4594021182677095788_n.jpg248017530_423614549468600_6047527585582904376_n.jpg
Đồng chí Lương Công Thắm- Chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ đến thăm hỏi, động viên và thay mặt UBND hỗ trợ tiền mặt cho hộ gia đình
247445189_403295118061108_8204931739939154213_n.jpg
Đồng chí Lê Thị Nga- cán bộ chính sách xã trò chuyện động viên gia đình
248081963_1021098618461147_1073700711654319397_n.jpg
Hiện nay phần mái nhà đã được bắn tôn kiên cố, phần hiên được bà con nhân dân lợp tranh và thưng phên chắn mưa gió.
Xã Xuân Lẹ là một xã vùng núi nghèo, tuy nhiên dưới sự quan tâm và lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Chính quyền địa phương, tin rằng đời sống nhân dân sẽ luôn được đảm bảo, không có tình trạng đói đứt bữa, người dân không có nơi cư trú xảy ra trên địa bàn. Hướng tới sự đảm bảo công tác an sinh của địa phương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân xã nhà.