Truy cập

Hôm nay:
79
Hôm qua:
131
Tuần này:
210
Tháng này:
2981
Tất cả:
169904

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

Ngày 22/10/2019 15:01:17

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Xuân về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, UBND xã Xuân Lẹ, hàng năm đã ban hành nhiều kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã; đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã.
tthc.jpg

Bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại phòng một cửa của UBND xã Xuân Lẹ

Vì vậy, UBND xã Xuân Lẹ luôn chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bằng việc công khai, minh bạch các quy định thủ tục hành chính, UBND xã đã tạo cơ sở để người dân thực hiện đúng, đủ quy trình và giám sát việc thực hiện đó có hiệu quả hay không. Điều này cũng có nghĩa là tăng tính tương tác giữa người dân và hệ thống chính quyền trong quá trình triển khai thủ tục hành chính.Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

Đăng lúc: 22/10/2019 15:01:17 (GMT+7)

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Xuân về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, UBND xã Xuân Lẹ, hàng năm đã ban hành nhiều kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã; đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong việc kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã.
tthc.jpg

Bảng niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại phòng một cửa của UBND xã Xuân Lẹ

Vì vậy, UBND xã Xuân Lẹ luôn chú trọng việc thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện đúng quy định; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bằng việc công khai, minh bạch các quy định thủ tục hành chính, UBND xã đã tạo cơ sở để người dân thực hiện đúng, đủ quy trình và giám sát việc thực hiện đó có hiệu quả hay không. Điều này cũng có nghĩa là tăng tính tương tác giữa người dân và hệ thống chính quyền trong quá trình triển khai thủ tục hành chính.