CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO QUA MẠNG

Ngày 10/05/2024 00:00:00

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO QUA MẠNG

Công an xã Xuân Lẹ tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội cho Nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Thường Xuân cũng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng giả danh cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID. Mặc dù thủ đoạn không mới, tuy nhiên, lợi dụng sự thật thà, nhẹ dạ cả tin, các đối tượng lừa đảo đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.


Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân trên địa bàn xã. Công an xã Xuân Lẹ đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại các khu dân cư, trường học, khu vực tập trung đông người. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lẹ tranh thủ thời gian trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, trường học để phát tờ rơi cảnh báo, tuyên truyền trên xe loa lưu động của Công an xã, hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền miệng để cảnh báo, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo. Đồng thời tăng cường công tác tuyền truyền, cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, trang thông tin điện tử xã... về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để người dân hiểu và cảnh giác, phòng ngừa.
Với tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của Nhân dân, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân; phát tờ rơi; đăng tải thông điệp cảnh báo đến nhóm zalo của các thôn và facebook của Công an xã; tổ chức tuyên truyền lưu động. Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Công an, người dân có thêm nhiều kiến thức về những phương thức của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, qua đó được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.


Công an xã tăng cường việc niêm yết áp phích tuyên truyền cảnh báo phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng tại các điểm công cộng, nơi tập trung đông người, tại các hộ gia đình để người dân dễ theo dõi, nâng cao nhận thức, giảm thiểu nguy cơ bị tội phạm mạng lợi dụng vào các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, không để người dân nào không tiếp cận, cập nhật các thông tin tuyên truyền, thực hiện theo phương châm “Một nhà ít nhất một bảng tuyên truyền”. Cùng với đó, Công an xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng, tạo thành các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân.

CC VH-XH: Lương Mùi

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO QUA MẠNG

Đăng lúc: 10/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

CẢNH BÁO THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO QUA MẠNG

Công an xã Xuân Lẹ tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội cho Nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Thường Xuân cũng có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng giả danh cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID. Mặc dù thủ đoạn không mới, tuy nhiên, lợi dụng sự thật thà, nhẹ dạ cả tin, các đối tượng lừa đảo đã dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.


Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân trên địa bàn xã. Công an xã Xuân Lẹ đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức ra quân tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại các khu dân cư, trường học, khu vực tập trung đông người. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lẹ tranh thủ thời gian trực tiếp đến từng khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, trường học để phát tờ rơi cảnh báo, tuyên truyền trên xe loa lưu động của Công an xã, hệ thống truyền thanh cơ sở và tuyên truyền miệng để cảnh báo, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo. Đồng thời tăng cường công tác tuyền truyền, cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, trang thông tin điện tử xã... về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để người dân hiểu và cảnh giác, phòng ngừa.
Với tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của Nhân dân, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân; phát tờ rơi; đăng tải thông điệp cảnh báo đến nhóm zalo của các thôn và facebook của Công an xã; tổ chức tuyên truyền lưu động. Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Công an, người dân có thêm nhiều kiến thức về những phương thức của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, qua đó được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.


Công an xã tăng cường việc niêm yết áp phích tuyên truyền cảnh báo phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng tại các điểm công cộng, nơi tập trung đông người, tại các hộ gia đình để người dân dễ theo dõi, nâng cao nhận thức, giảm thiểu nguy cơ bị tội phạm mạng lợi dụng vào các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, không để người dân nào không tiếp cận, cập nhật các thông tin tuyên truyền, thực hiện theo phương châm “Một nhà ít nhất một bảng tuyên truyền”. Cùng với đó, Công an xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn và các kỹ năng nhận biết, phòng ngừa hoạt động tội phạm trên không gian mạng, tạo thành các chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân.

CC VH-XH: Lương Mùi