Các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao chào mừng Lễ hội mừng cơm mới 2021

Ngày 15/11/2021 15:43:48

Xã Xuân Lẹ tham dự Đại hội TDTT lần thứ IX; Giải đua thuyền huyện Thường Xuân Lần thứ III và Lễ Hội mừng cơm mới năm 2021

Ngày 14 tháng 11 năm 2021 huyện Thường Xuân tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX; Giải đua thuyền lần thứ III và Lễ hội mừng cơm mới năm 2021. Hưởng ứng kế hoạch và phong trào của Huyện, UBND xã Xuân Lẹ đã đăng kí tham gia thi đấu một số nội dung, trong đó phải kể đến bộ môn thế mạnh của xã miền núi là ném còn, đẩy gậy...trưởng đoàn là đồng chí: Lương Văn Mùi công chức văn hoá xã. Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng uỷ và chính quyền địa phương, trực tiếp có đồng chí Lương Công Thắm chủ tịch UBND xã, đồng chí Vi Văn Đua Phó chủ tịch UBND xã đến cổ vũ động viên, Đoàn VĐV đã gặt hái được một số giải thưởng đáng khích lệ
Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn VĐv xã Xuân Lẹ
255918399_188792970072859_5415741821014580281_n.jpg
Đoàn VĐV xã Xuân Lẹ trước thềm thi đấu
256586327_414990730113426_3875498790344186817_n.jpg
Hình ảnh VĐV xã Xuân Lẹ tham gia thi đấu nội dung đẩy gậy nam hạng cân trên 75kg
256266444_282309166992504_5957749963068248746_n.jpg256515052_662772595108062_6212488241658883032_n.jpg
Đoàn VĐV chụp ảnh lưu niệm
Kết thúc Đại hội, xã Xuân Lẹ mang về 2 giải: giải nhì nội dung đẩy gậy nam hạng cân trên 75kg và giải ba nội dung nữ đẩy gậy hạng cân 48-51 kg. Đó là kết quả của sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự cố gắng của cả đoàn VĐV xã Xuân Lẹ mà đứng đầu là đồng chí cán bộ văn hoá

Các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao chào mừng Lễ hội mừng cơm mới 2021

Đăng lúc: 15/11/2021 15:43:48 (GMT+7)

Xã Xuân Lẹ tham dự Đại hội TDTT lần thứ IX; Giải đua thuyền huyện Thường Xuân Lần thứ III và Lễ Hội mừng cơm mới năm 2021

Ngày 14 tháng 11 năm 2021 huyện Thường Xuân tổ chức Đại hội TDTT lần thứ IX; Giải đua thuyền lần thứ III và Lễ hội mừng cơm mới năm 2021. Hưởng ứng kế hoạch và phong trào của Huyện, UBND xã Xuân Lẹ đã đăng kí tham gia thi đấu một số nội dung, trong đó phải kể đến bộ môn thế mạnh của xã miền núi là ném còn, đẩy gậy...trưởng đoàn là đồng chí: Lương Văn Mùi công chức văn hoá xã. Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng uỷ và chính quyền địa phương, trực tiếp có đồng chí Lương Công Thắm chủ tịch UBND xã, đồng chí Vi Văn Đua Phó chủ tịch UBND xã đến cổ vũ động viên, Đoàn VĐV đã gặt hái được một số giải thưởng đáng khích lệ
Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn VĐv xã Xuân Lẹ
255918399_188792970072859_5415741821014580281_n.jpg
Đoàn VĐV xã Xuân Lẹ trước thềm thi đấu
256586327_414990730113426_3875498790344186817_n.jpg
Hình ảnh VĐV xã Xuân Lẹ tham gia thi đấu nội dung đẩy gậy nam hạng cân trên 75kg
256266444_282309166992504_5957749963068248746_n.jpg256515052_662772595108062_6212488241658883032_n.jpg
Đoàn VĐV chụp ảnh lưu niệm
Kết thúc Đại hội, xã Xuân Lẹ mang về 2 giải: giải nhì nội dung đẩy gậy nam hạng cân trên 75kg và giải ba nội dung nữ đẩy gậy hạng cân 48-51 kg. Đó là kết quả của sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự cố gắng của cả đoàn VĐV xã Xuân Lẹ mà đứng đầu là đồng chí cán bộ văn hoá