Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

Ngày 09/11/2021 08:35:32

Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật xã Xuân Lẹ thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL tại 8 thôn trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn Thường Xuân. UBND xã, Ban tư pháp xã Xuân Lẹ đã tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam như treo băng zon, khẩu hiệu,phát các bản tin trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền phổ biến GDPL tại các thôn bản.... các hoạt động này tập trung cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021.
Do là xã miền núi địa hình chia cắt bởi nhiều sông suối, đồi núi, vì vậy đ/c: Cầm Bá Tuyển- Công chức Tư pháp xã đã tham mưu cho Hội đồng phổ biến GDPL đã tổ chức đi đến tận các thôn bản để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm đáng kể các vụ việc VPPL trên địa bàn.
Nội dung tuyên truyền phổ biến GDPL hết sức phong phú và thiết thực: tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật ATGT, quản lý bảo vệ rừng....
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp từ hoạt động tuyên truyền254319729_404402121387753_7041668821588069760_n.jpg
Đ/C Trịnh Hà Thành trưởng công an xã tuyên truyền cho bà con
254119373_1143060282891253_8897134917994129437_n.jpg
Đồng chí Đông kiểm lâm địa bàn xã trao đổi với bà con nhân dân về lính vực quản lý và bảo vệ rừng
254507136_412500293881737_693807295364927848_n.jpg
Hội nghị thu hút được đông đảo nhân dân tham gia
254693205_550241176402355_2728500951962289754_n.jpg
254549201_849940749016486_279492875551696401_n.jpg
Đại diện công dân phát biểu và nói lên tâm tư nguyện vọng, ý kiến thắc mắc của mình để được HĐ PBGDPL tư vấn trả lời
254364013_352708299990698_7053155664987346833_n.jpg
treo băngzon khẩu hiệu tại các điểm trục chính của đường giao thông liên xã
Với những hoạt động ý nghĩa từ việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, nhằm mục đích nâng cao nhận thức hiểu biết Pháp luật cho nhân dân và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

Đăng lúc: 09/11/2021 08:35:32 (GMT+7)

Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật xã Xuân Lẹ thực hiện Tuyên truyền phổ biến GDPL tại 8 thôn trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 trên địa bàn Thường Xuân. UBND xã, Ban tư pháp xã Xuân Lẹ đã tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam như treo băng zon, khẩu hiệu,phát các bản tin trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền phổ biến GDPL tại các thôn bản.... các hoạt động này tập trung cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021.
Do là xã miền núi địa hình chia cắt bởi nhiều sông suối, đồi núi, vì vậy đ/c: Cầm Bá Tuyển- Công chức Tư pháp xã đã tham mưu cho Hội đồng phổ biến GDPL đã tổ chức đi đến tận các thôn bản để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm đáng kể các vụ việc VPPL trên địa bàn.
Nội dung tuyên truyền phổ biến GDPL hết sức phong phú và thiết thực: tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật ATGT, quản lý bảo vệ rừng....
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp từ hoạt động tuyên truyền254319729_404402121387753_7041668821588069760_n.jpg
Đ/C Trịnh Hà Thành trưởng công an xã tuyên truyền cho bà con
254119373_1143060282891253_8897134917994129437_n.jpg
Đồng chí Đông kiểm lâm địa bàn xã trao đổi với bà con nhân dân về lính vực quản lý và bảo vệ rừng
254507136_412500293881737_693807295364927848_n.jpg
Hội nghị thu hút được đông đảo nhân dân tham gia
254693205_550241176402355_2728500951962289754_n.jpg
254549201_849940749016486_279492875551696401_n.jpg
Đại diện công dân phát biểu và nói lên tâm tư nguyện vọng, ý kiến thắc mắc của mình để được HĐ PBGDPL tư vấn trả lời
254364013_352708299990698_7053155664987346833_n.jpg
treo băngzon khẩu hiệu tại các điểm trục chính của đường giao thông liên xã
Với những hoạt động ý nghĩa từ việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, nhằm mục đích nâng cao nhận thức hiểu biết Pháp luật cho nhân dân và hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.