Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đăng kí kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 28/06/2023 15:41:21

Cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử để trở thành Công dân số trong xã hôi số

Thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) với sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo nhất quán tập trung cao độ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ tích cực hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn một trong những mục tiêu quan trọng của đề án không sáu là phục vụ nhân dân giúp công dân có thể tra cứu thông tin giấy tờ điện tử để thực hiện giao dịch qua tài khoản định danh điện tử.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày 19/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Xuân để triển khai lời kêu gọi đến toàn thể nhân dân cán bộ đảng viên công chức viên chức thanh niên lực lượng vũ trang người lao động trên địa bàn toàn xã, Công an xã Xuân Lẹ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp xã chủ động liên hệ với công dân có tài khoản đã được phê duyệt nhưng chưa kết hoạch để tổ chức hướng dẫn công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Dưới đây là một số hình ảnh của tổ công tác đề án không sáu đến địa bàn các thôn bản đến từng hộ gia đình để hướng dẫn sử dụng và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ
tnnn.jpg
tnn.jpgtn.jpghpn.jpghd.jpg
Hiện tại tài khoản định danh điện tử đã và đang tích hợp các thông tin như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, mã số thuế, thông báo lưu trú ... để phát huy tối đa lợi ích trên của việc kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể nhân dân cán bộ công chức viên chức đảng viên đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hãy phát huy cao độ tinh thần đoàn kết truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên của người dân Thanh hóa đồng loạt tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký kết hoạt tài khoản định danh điện tử tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tính qua đó bản thân mình sẽ trở thành những công dân số trong xã hội số và nền kinh tế số được trải nghiệm những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại đồng thời góp sức mình vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh văn minh và hiện đại.

Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đăng kí kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ Tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 28/06/2023 15:41:21 (GMT+7)

Cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử để trở thành Công dân số trong xã hôi số

Thực hiện quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) với sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo nhất quán tập trung cao độ tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt là sự ủng hộ tích cực hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn một trong những mục tiêu quan trọng của đề án không sáu là phục vụ nhân dân giúp công dân có thể tra cứu thông tin giấy tờ điện tử để thực hiện giao dịch qua tài khoản định danh điện tử.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày 19/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và sự chỉ đạo của UBND huyện Thường Xuân để triển khai lời kêu gọi đến toàn thể nhân dân cán bộ đảng viên công chức viên chức thanh niên lực lượng vũ trang người lao động trên địa bàn toàn xã, Công an xã Xuân Lẹ đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp xã chủ động liên hệ với công dân có tài khoản đã được phê duyệt nhưng chưa kết hoạch để tổ chức hướng dẫn công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Dưới đây là một số hình ảnh của tổ công tác đề án không sáu đến địa bàn các thôn bản đến từng hộ gia đình để hướng dẫn sử dụng và cài đặt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ
tnnn.jpg
tnn.jpgtn.jpghpn.jpghd.jpg
Hiện tại tài khoản định danh điện tử đã và đang tích hợp các thông tin như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, mã số thuế, thông báo lưu trú ... để phát huy tối đa lợi ích trên của việc kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể nhân dân cán bộ công chức viên chức đảng viên đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và người lao động trên địa bàn tỉnh hãy phát huy cao độ tinh thần đoàn kết truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên của người dân Thanh hóa đồng loạt tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký kết hoạt tài khoản định danh điện tử tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tính qua đó bản thân mình sẽ trở thành những công dân số trong xã hội số và nền kinh tế số được trải nghiệm những tiện ích mà tài khoản định danh điện tử mang lại đồng thời góp sức mình vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh văn minh và hiện đại.