Bài tuyên truyền về luật tiếp cận thông tin

Bài tuyên truyền về luật tiếp cận thông tin

Bài tuyên truyền về luật tiếp cận thông tin

Bài tuyên truyền về luật tiếp cận thông tin

Bài tuyên truyền về luật tiếp cận thông tin

Đăng lúc 23 giờ trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền 30/4; 1/5/2024

Tuyên truyền 30/4; 1/5/2024

Đăng lúc 21 ngày trước · 0 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN LUẬT CĂN CƯỚC

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đến ngày 1/7/2024, Luật Căn cước bắt đầu có hiệu lực, đây là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp hoàn thiện pháp luật, đáp ứng thực tiễn về quản lý dân cư, cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Luật Căn cước gồm 7 Chương 46 Điều. Trong đó có 10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, cần quan tâm gồm những nội dung sau:

Đăng lúc 28 ngày trước · 0 lượt xem

Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

Bài tuyên truyền An toàn thực phẩm tại các trường học

Với ngành giáo dục, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh ATTP , đội ngũ nhân viên cũng như giáo viên của trường thường xuyên được tập huấn kiến thức, kỹ năng để đảm bảo vệ sinh ATTP

Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN

BÀI TUYÊN TRUYỀN LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG

Bài tuyên truyền Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem