Truy cập

Hôm nay:
47
Hôm qua:
211
Tuần này:
1004
Tháng này:
1415
Tất cả:
144773

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

Ngày 18/03/2014 08:35:41

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016- 2021

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016- 2021

1. Ông: Cầm BáLưu Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0981699789

- Thư điện tử:

2. Ông: Cầm Bá Hưng Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:

- Thư điện tư: cambahungub@gmail.com

3. Bà: Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:

- Thư điện tử: huongk10xhh@gmail.com


LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2016- 2021

1. Ông: Cầm BáLưu Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0981699789

- Thư điện tử:

2. Ông: Cầm Bá Hưng Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:

- Thư điện tư: cambahungub@gmail.com

3. Bà: Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:

- Thư điện tử: huongk10xhh@gmail.com


Người tốt, việc tốt