Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
130
Tuần này:
308
Tháng này:
308
Tất cả:
132087

Thường Trực HĐND xã

Ngày 14/03/2014 09:46:23

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Vi Văn Tuyến Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Cầm Thị Miễn
Điện thoại:
01258883137
Thư điện tử:
THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:
Vi Văn Tuyến Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016- 2021
Điện thoại:
Thư điện tử:
2. Phó Chủ tịch:
Cầm Thị Miễn
Điện thoại:
01258883137
Thư điện tử:

Người tốt, việc tốt