Đẩy mạnh công tác truyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Ngày 03/06/2022 00:00:00

Ban thường vụ Đảng uỷ xã, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Xuân Lẹ chỉ đạo sát sao, kiên quyết công tác phòng chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Xuân Lẹ, Hôm nay ngày 31/3/2020 tổ tuyên truyền lưu động phòng chống dịch xã Xuân Lẹ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ truyên truyền kiến thức phòng chống dịch cho bà con nhân dân.
Ngay từ khi dịch bệnh Ncovy xảy ra, xã đã thành lập BCĐ phòng chống dịch vào tháng 01/2020. Sau khi thành lập BCĐ đã họp khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo các ban ngành phối hợp với trạm y tế xã để tuyên truyền và thực hiện công tác phòng chống dịch cho nhân dân địa phương.Ngoài việc triển khai và gửi các Công văn, thông báo, tài liệu tuyên truyền hướng dẫn xuống thôn bản, treo băng zoon khẩu hiệu... BCĐ đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động, sử dụng loa mini di động đi tận thôn bản tuyên truyền vào Tháng 01/2020
Đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, BCĐ đã phối hợp với Trạm y tế kê khai y tế và theo dõi, hướng dẫn cách ly tại nhà cho người dân đi làm ăn xa trở về địa phương. Sáng nay, ngày 30/3/2020 Tổ tuyên truyền lưu động tiếp tục đi tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch cho nhân dân
91259221_521416365211426_3736288240877961216_n.jpgBan văn hoá phối hợp với Đoàn thanh niên, Trạm y tế, Lực lượng an ninh và các Khối đoàn thể xã đi 8/8 thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân. Đảm bảo ' đi từng ngõ gõ từng nhà" để nâng cao ý thức phòng dịch cho mỗi người dân và cho cả dộng đồng
91222064_546222376088567_5633077598452973568_n.jpg
Đoàn vào thôn Đuông bai, thôn khó khăn cách trung tâm xã 7km
91239573_639665966870282_6752201631745441792_n.jpg
Hình ảnh tổ tuyên truyền không ngại giao thông khó khăn đến với bà con nhân dân thôn Lẹ Tà, Liên Sơn, Xuân Sơn trên tuyến đường đi qua 3 con sông suối
91866449_1058249947864516_2108992559115141120_n.jpg
Hình ảnh Đồng chí trưởng ban VH xã và tổ tuyên truyền

Chúng tôi kêu gọi nhân dân hãy cùng chung tay với chính quyền địa phương phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Đẩy mạnh công tác truyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn xã Xuân Lẹ

Đăng lúc: 03/06/2022 00:00:00 (GMT+7)

Ban thường vụ Đảng uỷ xã, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Xuân Lẹ chỉ đạo sát sao, kiên quyết công tác phòng chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của BTV Đảng uỷ xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Xuân Lẹ, Hôm nay ngày 31/3/2020 tổ tuyên truyền lưu động phòng chống dịch xã Xuân Lẹ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ truyên truyền kiến thức phòng chống dịch cho bà con nhân dân.
Ngay từ khi dịch bệnh Ncovy xảy ra, xã đã thành lập BCĐ phòng chống dịch vào tháng 01/2020. Sau khi thành lập BCĐ đã họp khẩn trương triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo các ban ngành phối hợp với trạm y tế xã để tuyên truyền và thực hiện công tác phòng chống dịch cho nhân dân địa phương.Ngoài việc triển khai và gửi các Công văn, thông báo, tài liệu tuyên truyền hướng dẫn xuống thôn bản, treo băng zoon khẩu hiệu... BCĐ đã thành lập Tổ tuyên truyền lưu động, sử dụng loa mini di động đi tận thôn bản tuyên truyền vào Tháng 01/2020
Đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, BCĐ đã phối hợp với Trạm y tế kê khai y tế và theo dõi, hướng dẫn cách ly tại nhà cho người dân đi làm ăn xa trở về địa phương. Sáng nay, ngày 30/3/2020 Tổ tuyên truyền lưu động tiếp tục đi tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch cho nhân dân
91259221_521416365211426_3736288240877961216_n.jpgBan văn hoá phối hợp với Đoàn thanh niên, Trạm y tế, Lực lượng an ninh và các Khối đoàn thể xã đi 8/8 thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân. Đảm bảo ' đi từng ngõ gõ từng nhà" để nâng cao ý thức phòng dịch cho mỗi người dân và cho cả dộng đồng
91222064_546222376088567_5633077598452973568_n.jpg
Đoàn vào thôn Đuông bai, thôn khó khăn cách trung tâm xã 7km
91239573_639665966870282_6752201631745441792_n.jpg
Hình ảnh tổ tuyên truyền không ngại giao thông khó khăn đến với bà con nhân dân thôn Lẹ Tà, Liên Sơn, Xuân Sơn trên tuyến đường đi qua 3 con sông suối
91866449_1058249947864516_2108992559115141120_n.jpg
Hình ảnh Đồng chí trưởng ban VH xã và tổ tuyên truyền

Chúng tôi kêu gọi nhân dân hãy cùng chung tay với chính quyền địa phương phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19